Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (49,2% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (7,7% ogółu).

mazowieckie3249,2%
małopolskie812,3%
wielkopolskie57,7%
pomorskie46,2%
lubelskie46,2%
śląskie46,2%
zachodniopomorskie34,6%
podkarpackie11,5%
opolskie11,5%
lubuskie11,5%
kujawsko-pomorskie11,5%
dolnośląskie11,5%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
śląskie
lubelskie
pomorskie
zachodniopomorskie
opolskie
lubuskie
podkarpackie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (80,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 5 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie480,0%
lubelskie120,0%
pomorskie00,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.