Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport towarów na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowy lub pozarozkładowy,
  • holowanie i pchanie barek, platform wiertniczych itp.,
  • wynajem środków transportu morskiego i wodnego przybrzeżnego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • magazynowania towarów, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,
  • obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, lichtowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 52.22.A,
  • przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,
  • wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 97 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200970
31 marca 201064
30 czerwca 201064
30 września 201069
31 grudnia 201064
31 marca 201168
30 czerwca 201170
30 września 201169
31 grudnia 201170
31 marca 201268
30 czerwca 201274
30 września 201280
31 grudnia 201282
31 marca 201383
30 czerwca 201387
30 września 201391
31 grudnia 201389
31 marca 201490
30 czerwca 201497
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (38,1% ogółu), zachodniopomorskie (27,8% ogółu) oraz mazowieckie (14,4% ogółu).

pomorskie3738,1%
zachodniopomorskie2727,8%
mazowieckie1414,4%
wielkopolskie66,2%
warmińsko-mazurskie33,1%
śląskie33,1%
podlaskie11,0%
opolskie11,0%
kujawsko-pomorskie11,0%
lubuskie11,0%
łódzkie11,0%
dolnośląskie11,0%
małopolskie11,0%
świętokrzyskie00,0%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (27,8% podmiotów) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych (8,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5152,6%
indywidualna działalność gospodarcza2727,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych88,2%
spółki akcyjne44,1%
przedsiębiorstwa państwowe22,1%
spółki komandytowe22,1%
spółki jawne22,1%
spółki cywilne11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (47,4% podmiotów), własność zagraniczna (35,1% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (6,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4647,4%
własność zagraniczna3435,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej66,2%
własność prywatna krajowa pozostała55,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej22,1%
własność państwowych osób prawnych22,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (77,3% podmiotów) i od 10 do 49 (14,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7577,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1414,4%
od 50 do 249 zatrudnionych77,2%
powyżej 250 zatrudnionych11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z)1 159 234 562,97286 432 745,08410 570 706,1610 277 176,690,93,62,575,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE (2,2 mld zł), POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE (130,1 mln zł) oraz DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA (81,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE5 142 737 000,003 883 580 000,002 152 986 000,33490 585 000,009,512,622,824,5
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE210 266 354,4224 966 721,63130 071 792,4012 381 150,565,949,69,588,1
DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA707 204 802,1391 361 000,5180 975 205,025 036 391,290,75,56,287,1
POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE24 127 259,7917 186 273,6865 310 999,64-682 114,40-2,8-4,0-1,028,8
Grupa Kapitałowa POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA44 662 572,9916 469 303,8457 674 059,69-2 490 137,16-5,6-15,1-4,363,1
WUŻ PORT AND MARITIME SERVICES LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 793 512,0331 133 806,0446 950 549,566 208 530,1613,919,913,230,5
Grupa Kapitałowa POLSKIE RATOWNICTWO OKRĘTOWE84 148 454,6437 445 902,7143 535 817,17-16 052 586,75-19,1-42,9-36,955,5
Grupa Kapitałowa POL-LEVANT LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 642 209,4719 500 950,1132 430 983,27-2 878 966,08-6,5-14,8-8,956,3
WUŻ - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ŻEGLUGOWYCH I PORTOWYCH GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 999 445,6731 300 234,7130 336 311,59556 234,501,61,81,813,1
POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA28 211 595,4122 116 445,5629 176 752,12686 848,752,43,12,421,6
POL-EURO LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA39 699 302,8623 020 420,0720 008 827,25-9 063 790,53-22,8-39,4-45,342,0
Grupa Kapitałowa POL-EURO LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA37 034 318,6518 938 417,9116 118 101,70-10 009 643,07-27,0-52,9-62,148,9
POL-LEVANT LINIE ŻEGLUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 191 098,7420 799 159,827 557 353,80-1 656 914,23-4,0-8,0-21,949,5
RUDOPORT SPÓŁKA AKCYJNA27 741 192,8124 548 683,68182 916,70-3 189 158,97-11,5-13,0-1 000,011,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.