Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
  • dłużyc,
  • inwentarza żywego,
  • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
  • towarów ciężkich,
  • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
  • samochodów,
  • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,
 • dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,
 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.
 • działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
 • pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,
 • działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 131 184 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009147 170
31 marca 2010145 822
30 czerwca 2010145 470
30 września 2010145 248
31 grudnia 2010144 577
31 marca 2011143 969
30 czerwca 2011140 120
30 września 2011138 567
31 grudnia 2011136 089
31 marca 2012134 178
30 czerwca 2012133 824
30 września 2012133 475
31 grudnia 2012132 527
31 marca 2013131 733
30 czerwca 2013131 741
30 września 2013131 865
31 grudnia 2013130 795
31 marca 2014131 024
30 czerwca 2014131 184
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie21 94816,7%
śląskie15 95712,2%
wielkopolskie13 70810,4%
małopolskie10 2227,8%
dolnośląskie9 1367,0%
pomorskie8 1626,2%
łódzkie7 4915,7%
podkarpackie6 9535,3%
kujawsko-pomorskie6 6955,1%
zachodniopomorskie6 3954,9%
lubelskie6 0854,6%
świętokrzyskie4 4333,4%
lubuskie4 1593,2%
warmińsko-mazurskie3 3992,6%
podlaskie3 3562,6%
opolskie3 0852,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,3% podmiotów), spółki cywilne (5,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza115 83988,3%
spółki cywilne7 7915,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 9374,5%
spółki jawne1 2200,9%
spółki komandytowe2220,2%
spółki akcyjne510,0%
spółdzielnie500,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych370,0%
spółki komandytowo-akcyjne300,0%
przedstawicielstwa zagraniczne20,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych128 02397,6%
własność zagraniczna1 2641,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 2070,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2470,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1890,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1150,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej970,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
pozostałe150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych127 83197,4%
od 10 do 49 zatrudnionych3 0132,3%
od 50 do 249 zatrudnionych3090,2%
powyżej 250 zatrudnionych310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 142 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), GEFCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (407,1 mln zł) oraz ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (403,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA215 114 000,0028 070 000,001 880 371 000,006 041 000,112,821,50,387,0
GEFCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 521 626,4919 138 711,30407 071 820,648 323 371,148,243,52,081,2
ROHLIG SUUS LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA111 989 128,7023 128 979,31403 287 800,462 697 445,332,411,70,779,4
TNT EXPRESS WORLDWIDE /POLAND/ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 871 561,47128 441 461,68374 523 539,8353 044 023,3430,941,314,225,3
ND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ209 393 894,3213 167 684,30340 589 123,32732 101,470,45,60,293,7
DSV ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 446 900,2441 974 800,00318 580 300,0016 539 800,0016,539,45,258,2
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA316 719 960,3757 090 393,67284 023 901,201 962 157,140,63,40,782,0
ESPPOL SPÓŁKA AKCYJNA49 897 350,8511 790 211,74259 340 480,973 859 184,697,732,71,576,4
PODLASIE SPÓŁKA AKCYJNA101 426 836,3352 840 740,76231 260 230,267 507 887,307,414,23,347,9
RABEN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 444 708,3232 872 086,54227 967 731,411 385 262,521,94,20,655,8
Grupa Kapitałowa OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 777 788,66-18 593 310,72219 135 568,937 247 037,463,9-39,03,3100,0
SIÓDEMKA SPÓŁKA AKCYJNA91 496 148,1328 185 063,41203 373 968,8716 579 194,9818,158,88,269,2
PAWTRANS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 370 031,8843 971 387,81198 614 236,321 769 386,301,14,00,971,7
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁĄCZNOŚCI "TRANSPOST" SPÓŁKA AKCYJNA278 256 212,6057 545 437,36195 500 220,861 305 556,730,52,30,779,3
FRESH LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 029 863,5515 929 125,35193 727 030,8714 680 708,9721,092,27,677,3
VOS LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 346 161,4124 426 019,83189 283 083,58611 141,620,92,50,365,3
Grupa Kapitałowa ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA122 146 476,7661 613 361,68189 055 362,21-4 536 035,58-3,7-7,4-2,449,6
OMEGA PILZNO INTERNATIONAL TRANSPORT & SPEDITION GODAWSKI & GODAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ150 182 862,48-14 432 596,77188 697 232,813 811 275,502,5-26,42,0100,0
ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA121 019 008,7362 181 811,17186 895 713,96-4 307 728,06-3,6-6,9-2,348,6
DELTA TRANS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 220 701,5442 990 867,76177 651 752,698 962 642,469,020,95,156,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.