Podsumowanie

Klient dokonuje wyboru towaru w oparciu o ogłoszenia, katalogi, informacje dostarczone na stronie internetowej, modele albo inny środek reklamy i składa swoje zamówienie za pośrednictwem poczty, telefonu lub przez Internet (zwykle poprzez specjalne środki zapewnione w ramach takiej strony internetowej). Nabyte towary mogą być albo bezpośrednio ściągnięte z Internetu lub fizycznie dostarczone do klienta.

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
  • dowolnego produktu przez Internet,
  • bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
  • prowadzoną na aukcjach internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów samochodowych poprzez Internet, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1, 45.3,
  • sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do motocykli poprzez Internet, sklasyfikowanej w 45.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 33 298 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200917 994
31 marca 201019 425
30 czerwca 201021 012
30 września 201022 213
31 grudnia 201023 595
31 marca 201124 609
30 czerwca 201125 241
30 września 201125 527
31 grudnia 201125 989
31 marca 201226 436
30 czerwca 201226 903
30 września 201227 587
31 grudnia 201228 518
31 marca 201329 438
30 czerwca 201330 608
30 września 201331 394
31 grudnia 201332 240
31 marca 201432 815
30 czerwca 201433 298
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie6 85120,6%
śląskie4 11412,4%
wielkopolskie3 2739,8%
małopolskie3 0799,2%
dolnośląskie2 8258,5%
łódzkie2 4467,3%
pomorskie1 8885,7%
lubelskie1 3103,9%
kujawsko-pomorskie1 2753,8%
zachodniopomorskie1 2543,8%
lubuskie1 1263,4%
podkarpackie1 1223,4%
podlaskie9262,8%
świętokrzyskie6572,0%
warmińsko-mazurskie6041,8%
opolskie5481,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29 50588,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 7485,2%
spółki cywilne1 7225,2%
spółki jawne1530,5%
spółki komandytowe830,2%
spółki akcyjne390,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,1%
spółdzielnie130,0%
spółki komandytowo-akcyjne120,0%
fundacje30,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność zagraniczna (1,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32 33197,1%
własność zagraniczna4221,3%
własność prywatna krajowa pozostała3181,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych860,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej570,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej480,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) i od 10 do 49 (0,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych33 16399,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1260,4%
od 50 do 249 zatrudnionych80,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)333 882 714,12147 783 828,681 559 931 243,3337 204 728,7411,125,22,455,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 14 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BON PRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (465,5 mln zł), NEO24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (215,8 mln zł) oraz MERLIN.PL SPÓŁKA AKCYJNA (127,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BON PRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)115 975 115,5764 126 868,57465 462 488,9328 365 892,7424,544,26,144,7
NEO24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 463 738,804 646 356,58215 826 347,783 464 547,4640,974,61,645,1
MERLIN.PL SPÓŁKA AKCYJNA (*)16 326 468,192 340 144,00127 899 772,32-131 009,31-0,8-5,6-0,185,7
SKARBNICA NARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 843 500,0021 514 500,00126 377 600,3222 312 300,0070,1103,717,732,4
WELTBILD MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA13 114 968,871 273 036,21123 191 450,89-7 625 171,62-58,1-599,0-6,290,3
AMWAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 706 744,477 262 180,62116 528 885,43-1 708 802,70-4,5-23,5-1,580,7
REDCOON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)8 311 069,851 833 845,92100 151 338,30545 916,956,629,80,677,9
ACUS MARIA SOBIECH I PIOTR STEFANIUK SPÓŁKA JAWNA45 222 513,8416 708 767,6182 018 937,817 141 462,4015,842,78,763,1
MANGO-MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 708 586,2612 995 651,7768 320 705,80-7 020 552,22-32,3-54,0-10,340,1
AGITO SPÓŁKA AKCYJNA16 017 044,609 769 644,7065 878 524,61-1 895 030,31-11,8-19,4-2,939,0
CONSORTIO FASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)13 436 165,161 947 509,3361 172 670,55-2 921 701,34-21,8-150,0-4,885,5
MULTIZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA689 480,64-482 970,234 984 689,45-791 433,12-114,8163,9-15,9100,0
MEGASTORE.PL SPÓŁKA AKCYJNA3 945 766,572 787 445,372 117 832,06-2 502 438,52-63,4-89,8-118,229,4
IN POINT SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 121 554,441 060 849,010,00-29 250,99-2,6-2,80,05,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.