Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak:

  • dywany i chodniki,
  • książki,
  • gry i zabawki,
  • urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku,
  • nagrania muzyczne i nagrania wideo.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 18 522 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200925 249
31 marca 201024 117
30 czerwca 201024 638
30 września 201024 266
31 grudnia 201023 278
31 marca 201122 646
30 czerwca 201122 772
30 września 201121 852
31 grudnia 201120 136
31 marca 201219 347
30 czerwca 201219 887
30 września 201219 509
31 grudnia 201218 263
31 marca 201318 365
30 czerwca 201319 137
30 września 201318 973
31 grudnia 201317 517
31 marca 201417 616
30 czerwca 201418 522
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).

mazowieckie2 86715,5%
śląskie2 32512,6%
małopolskie1 5948,6%
dolnośląskie1 4878,0%
łódzkie1 4717,9%
wielkopolskie1 3797,4%
zachodniopomorskie1 2226,6%
lubelskie1 0575,7%
podkarpackie8724,7%
kujawsko-pomorskie8294,5%
świętokrzyskie7784,2%
pomorskie7724,2%
podlaskie6103,3%
lubuskie5913,2%
warmińsko-mazurskie3722,0%
opolskie2961,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (97,8% podmiotów), spółki cywilne (1,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 12097,8%
spółki cywilne2751,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością780,4%
spółki komandytowe430,2%
spółdzielnie40,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółki jawne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność zagraniczna (3,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 85496,4%
własność zagraniczna6473,5%
własność prywatna krajowa pozostała170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18 50499,9%
od 10 do 49 zatrudnionych170,1%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.