Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 49 546 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200970 154
31 marca 201068 192
30 czerwca 201068 185
30 września 201067 580
31 grudnia 201065 792
31 marca 201164 516
30 czerwca 201160 856
30 września 201158 951
31 grudnia 201155 516
31 marca 201253 358
30 czerwca 201253 611
30 września 201253 137
31 grudnia 201251 096
31 marca 201352 157
30 czerwca 201352 091
30 września 201351 686
31 grudnia 201349 054
31 marca 201449 307
30 czerwca 201449 546
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), śląskie (10,7% ogółu) oraz wielkopolskie (7,9% ogółu).

mazowieckie10 18420,6%
śląskie5 31110,7%
wielkopolskie3 9287,9%
lubelskie3 5287,1%
małopolskie3 3136,7%
dolnośląskie3 2756,6%
łódzkie3 2636,6%
podkarpackie2 9225,9%
zachodniopomorskie2 5865,2%
świętokrzyskie2 3564,8%
kujawsko-pomorskie1 9483,9%
podlaskie1 7973,6%
lubuskie1 6953,4%
pomorskie1 5683,2%
opolskie1 0082,0%
warmińsko-mazurskie8641,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,3% podmiotów), spółki cywilne (3,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza46 73994,3%
spółki cywilne1 9563,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7551,5%
spółki komandytowe840,2%
spółki jawne100,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,7% podmiotów), własność zagraniczna (4,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych46 90694,7%
własność zagraniczna2 4084,9%
własność prywatna krajowa pozostała1940,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych49 50499,9%
od 10 do 49 zatrudnionych420,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.