Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 892 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 728
31 marca 20103 783
30 czerwca 20103 868
30 września 20103 878
31 grudnia 20103 929
31 marca 20113 936
30 czerwca 20113 966
30 września 20113 982
31 grudnia 20114 007
31 marca 20123 955
30 czerwca 20123 996
30 września 20123 956
31 grudnia 20123 936
31 marca 20133 898
30 czerwca 20133 924
30 września 20133 907
31 grudnia 20133 877
31 marca 20143 861
30 czerwca 20143 892
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,1% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz małopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie54914,1%
śląskie44911,5%
małopolskie42310,9%
wielkopolskie3338,6%
pomorskie3138,0%
dolnośląskie2867,3%
łódzkie2757,1%
zachodniopomorskie2035,2%
podkarpackie1644,2%
lubelskie1624,2%
kujawsko-pomorskie1513,9%
podlaskie1503,9%
warmińsko-mazurskie1393,6%
lubuskie1092,8%
opolskie992,5%
świętokrzyskie872,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,2% podmiotów), spółki cywilne (12,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 24083,2%
spółki cywilne47312,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1393,6%
spółki jawne320,8%
spółki komandytowe60,2%
spółki akcyjne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 79497,5%
własność zagraniczna461,2%
własność prywatna krajowa pozostała330,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 80597,8%
od 10 do 49 zatrudnionych822,1%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z)55 276 625,7511 483 120,6887 627 070,433 209 611,045,828,03,779,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PANDORA JEWELRY CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (63,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PANDORA JEWELRY CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 154 363,00958 688,0063 178 014,303 213 877,0010,7335,25,196,8
Grupa Kapitałowa PANDORA JEWELRY CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 920 000,003 340 000,1062 982 000,002 380 000,002,771,33,896,3
THE SWATCH GROUP (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 122 262,7510 524 432,6824 449 056,43-4 265,64-0,0-0,0-0,058,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.