Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 552 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 361
31 marca 201022 552
30 czerwca 201022 902
30 września 201022 956
31 grudnia 201022 730
31 marca 201122 782
30 czerwca 201122 530
30 września 201122 287
31 grudnia 201121 861
31 marca 201221 796
30 czerwca 201221 824
30 września 201221 761
31 grudnia 201221 427
31 marca 201321 558
30 czerwca 201321 780
30 września 201321 722
31 grudnia 201321 235
31 marca 201421 419
30 czerwca 201421 552
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie3 12514,5%
śląskie2 68612,5%
wielkopolskie2 39611,1%
małopolskie1 7678,2%
łódzkie1 7037,9%
dolnośląskie1 6347,6%
pomorskie1 2205,7%
kujawsko-pomorskie1 1675,4%
lubelskie9984,6%
zachodniopomorskie9654,5%
podkarpackie8173,8%
świętokrzyskie6593,1%
warmińsko-mazurskie6322,9%
opolskie6302,9%
lubuskie5822,7%
podlaskie5712,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,1% podmiotów), spółki cywilne (7,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza19 63491,1%
spółki cywilne1 6627,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1360,6%
spółki jawne920,4%
spółdzielnie150,1%
spółki komandytowe60,0%
spółki akcyjne30,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych21 38299,2%
własność prywatna krajowa pozostała1130,5%
własność zagraniczna350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21 39399,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1560,7%
od 50 do 249 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)84 626 978,4420 854 957,88242 781 269,51-406 381,64-0,5-2,0-0,275,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (100,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 790 162,513 448 777,55100 403 516,831 439 149,643,241,71,492,3
KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 157 496,959 567 927,5380 140 076,50-2 227 214,11-7,4-23,3-2,868,3
LITEWSKI EXPORT IMPORT LITEXIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 679 318,987 838 253,2362 237 676,76381 682,833,94,90,619,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.