Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż detaliczną perfum.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 504 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 247
31 marca 20108 317
30 czerwca 20108 336
30 września 20108 363
31 grudnia 20108 366
31 marca 20118 190
30 czerwca 20118 078
30 września 20118 025
31 grudnia 20118 002
31 marca 20127 817
30 czerwca 20127 762
30 września 20127 736
31 grudnia 20127 746
31 marca 20137 656
30 czerwca 20137 660
30 września 20137 634
31 grudnia 20137 608
31 marca 20147 503
30 czerwca 20147 504
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

mazowieckie1 19215,9%
wielkopolskie87611,7%
śląskie77310,3%
małopolskie6558,7%
dolnośląskie6428,6%
łódzkie5857,8%
pomorskie5126,8%
kujawsko-pomorskie4255,7%
zachodniopomorskie3104,1%
lubelskie3064,1%
podkarpackie2773,7%
warmińsko-mazurskie2333,1%
świętokrzyskie2313,1%
opolskie1832,4%
lubuskie1672,2%
podlaskie1371,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,2% podmiotów), spółki cywilne (11,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 32084,2%
spółki cywilne89211,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2263,0%
spółki jawne440,6%
spółki komandytowe160,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,1%
spółki akcyjne10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 31897,5%
własność zagraniczna871,2%
własność prywatna krajowa pozostała630,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej150,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność skarbu państwa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 40898,7%
od 10 do 49 zatrudnionych871,2%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
od 50 do 249 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)1 921 260 791,59932 794 927,624 592 304 290,38432 159 107,8822,546,39,451,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (432,7 mln zł) oraz POLBITA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (430,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 387 682 900,00837 978 300,003 319 897 900,49389 768 100,0028,146,511,739,6
SEPHORA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 905 566,5482 982 696,33432 690 067,3732 982 696,8414,939,87,662,4
POLBITA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)163 559 858,4726 759 894,39430 276 596,675 175 061,123,219,31,283,6
YVES ROCHER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 153 000,1913 922 000,00122 121 000,002 569 000,005,618,52,169,8
FM GROUP POLSKA TRAWIŃSKI ARTUR17 892 854,384 470 087,43111 201 377,6417 584 232,2198,3393,415,875,0
DROGERIE ASTER SPÓŁKA AKCYJNA29 909 613,305 018 949,4793 980 349,00256 018,220,95,10,383,2
ALSHAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 157 000,00-38 337 000,0082 137 000,21-16 176 000,00-29,342,2-19,7100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.