Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 881 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 966
31 marca 20102 047
30 czerwca 20102 105
30 września 20102 176
31 grudnia 20102 241
31 marca 20112 277
30 czerwca 20112 297
30 września 20112 347
31 grudnia 20112 418
31 marca 20122 457
30 czerwca 20122 507
30 września 20122 558
31 grudnia 20122 613
31 marca 20132 670
30 czerwca 20132 726
30 września 20132 774
31 grudnia 20132 816
31 marca 20142 852
30 czerwca 20142 881
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,9% ogółu).

mazowieckie48516,8%
śląskie41714,5%
wielkopolskie34211,9%
małopolskie2719,4%
dolnośląskie2297,9%
łódzkie1956,8%
pomorskie1445,0%
lubelskie1354,7%
podkarpackie1093,8%
kujawsko-pomorskie1023,5%
zachodniopomorskie1003,5%
świętokrzyskie832,9%
warmińsko-mazurskie752,6%
podlaskie722,5%
opolskie622,2%
lubuskie602,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,0% podmiotów), spółki cywilne (14,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 01870,0%
spółki cywilne40414,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością33011,5%
spółki jawne802,8%
spółki komandytowe341,2%
spółki akcyjne50,2%
spółdzielnie40,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółdzielnie europejskie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,2% podmiotów), własność zagraniczna (2,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 71594,2%
własność zagraniczna572,0%
własność prywatna krajowa pozostała572,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) i od 10 do 49 (3,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 76395,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1063,7%
od 50 do 249 zatrudnionych110,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)233 799 237,99127 349 686,42545 613 492,4728 649 011,9112,322,55,345,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (268,4 mln zł), MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (65,2 mln zł) oraz CONVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (59,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 134 276,8364 090 527,47268 397 663,3918 555 135,0719,329,06,933,3
MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 392 086,375 318 932,0565 191 554,818 372 897,9325,9157,412,883,6
CONVATEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 798 332,7529 467 066,0159 122 702,442 423 862,917,28,24,112,8
GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 834 913,246 990 058,6950 301 208,83-2 219 785,07-14,0-31,8-4,455,9
ADO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 933 764,636 934 660,3641 989 065,541 192 608,704,017,22,876,8
AUDIOFON W.MATYJA SPÓŁKA JAWNA10 795 453,909 139 586,2833 579 210,69239 610,722,22,60,715,3
LIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 910 410,275 408 857,2327 032 087,6784 681,980,61,60,363,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.