Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • obuwia,
  • artykułów ze skóry,
  • przyborów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej artykułów sportowych (włączając specjalistyczne obuwie sportowe, np. buty narciarskie), sklasyfikowanej w 47.64.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 095 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 111
31 marca 20109 059
30 czerwca 20109 074
30 września 20109 094
31 grudnia 20109 094
31 marca 20119 004
30 czerwca 20118 826
30 września 20118 763
31 grudnia 20118 699
31 marca 20128 512
30 czerwca 20128 500
30 września 20128 500
31 grudnia 20128 456
31 marca 20138 341
30 czerwca 20138 342
30 września 20138 325
31 grudnia 20138 195
31 marca 20148 123
30 czerwca 20148 095
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie1 23415,2%
wielkopolskie88210,9%
małopolskie81510,1%
śląskie7519,3%
dolnośląskie6257,7%
łódzkie5406,7%
pomorskie5356,6%
kujawsko-pomorskie3954,9%
podkarpackie3924,8%
lubelskie3914,8%
zachodniopomorskie3404,2%
świętokrzyskie3063,8%
warmińsko-mazurskie2843,5%
lubuskie2443,0%
opolskie2002,5%
podlaskie1612,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,3% podmiotów), spółki cywilne (16,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 42079,3%
spółki cywilne1 33216,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2332,9%
spółki jawne821,0%
spółki komandytowe160,2%
spółki akcyjne90,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 89097,5%
własność prywatna krajowa pozostała851,1%
własność zagraniczna841,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 89497,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1792,2%
od 50 do 249 zatrudnionych150,2%
powyżej 250 zatrudnionych70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)1 493 338 417,36805 912 375,122 471 868 955,23174 158 767,8111,721,67,146,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł), NG2 SPÓŁKA AKCYJNA (998,7 mln zł) oraz DEICHMANN-OBUWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (591,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NG2 SPÓŁKA AKCYJNA678 222 000,00422 848 000,001 028 559 000,00117 856 000,2817,427,911,537,7
NG2 SPÓŁKA AKCYJNA639 381 000,00336 500 000,00998 665 000,4385 892 000,0013,425,58,647,4
DEICHMANN-OBUWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ274 896 756,04229 504 717,43591 162 056,8274 975 262,9727,332,712,716,5
Grupa Kapitałowa GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA136 951 000,2560 895 000,00181 610 000,006 362 000,004,710,53,555,5
I.O. VENEZIA IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA55 294 705,6934 720 401,41147 158 466,495 094 487,699,214,73,537,2
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA97 153 000,2541 566 000,00101 408 000,00853 000,000,92,10,857,2
BATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 923 365,334 154 689,4781 130 489,38-14 737 840,02-52,8-354,7-18,285,1
CITY SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 020 512,3218 838 329,6978 313 338,043 544 966,3611,818,84,537,3
KAZAR FOOTWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 641 492,3920 567 547,3775 840 397,228 425 794,2927,541,011,132,9
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA187 306 099,8069 382 155,9464 397 523,244 842 306,322,67,07,563,0
Grupa Kapitałowa WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA187 306 099,8069 382 155,5064 397 523,244 842 306,642,67,07,563,0
LANDSHUD KRZYSZTOF JANOTA I ANDRZEJ KUTNIK SPÓŁKA JAWNA27 058 260,482 267 125,1058 784 920,081 537 125,105,767,82,691,6
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA32 183 000,0013 167 000,0052 781 000,00943 000,162,97,21,859,1
GRAHA FRANCISZEK TETERYCZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA17 661 864,577 637 086,5149 594 834,285 214 360,4929,568,310,556,8
FASHION SHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)5 304 996,732 239 143,2643 222 913,70-2 450 340,26-46,2-109,4-5,757,8
STEP IN R.MARKOWSKI, E.NIEDZIELSKA SPÓŁKA JAWNA22 594 614,945 389 468,5441 533 871,41-859 503,15-3,8-16,0-2,176,2
TARMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 699 059,326 551 532,3833 157 542,83128 222,590,72,00,466,7
MULTISERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 998 877,577 563 072,5532 070 079,221 147 207,576,815,23,655,5
APIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 220 814,145 864 106,7622 648 522,52-391 279,86-4,2-6,7-1,736,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.