Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji,
  • działalność domów towarowych prowadzących sprzedaż towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 47 253 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200954 071
31 marca 201053 921
30 czerwca 201054 280
30 września 201054 356
31 grudnia 201053 997
31 marca 201153 302
30 czerwca 201151 887
30 września 201151 143
31 grudnia 201150 122
31 marca 201249 278
30 czerwca 201249 263
30 września 201248 931
31 grudnia 201248 680
31 marca 201348 160
30 czerwca 201348 243
30 września 201348 089
31 grudnia 201347 686
31 marca 201447 291
30 czerwca 201447 253
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,1% ogółu), mazowieckie (15,3% ogółu) oraz małopolskie (10,2% ogółu).

śląskie7 62716,1%
mazowieckie7 22715,3%
małopolskie4 84010,2%
wielkopolskie4 2038,9%
zachodniopomorskie2 7615,8%
kujawsko-pomorskie2 7175,7%
dolnośląskie2 6425,6%
podkarpackie2 5495,4%
pomorskie2 3705,0%
lubelskie2 2314,7%
łódzkie1 7783,8%
świętokrzyskie1 5773,3%
podlaskie1 4103,0%
lubuskie1 3402,8%
warmińsko-mazurskie1 1722,5%
opolskie8091,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki cywilne (15,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza37 92080,2%
spółki cywilne7 20415,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 5083,2%
spółki jawne2900,6%
spółdzielnie2350,5%
spółki komandytowe640,1%
spółki akcyjne150,0%
spółki komandytowo-akcyjne70,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,0%
stowarzyszenia20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45 70696,7%
własność prywatna krajowa pozostała8691,8%
własność zagraniczna5001,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych510,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej470,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej210,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność skarbu państwa20,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych46 34898,1%
od 10 do 49 zatrudnionych8011,7%
od 50 do 249 zatrudnionych960,2%
powyżej 250 zatrudnionych80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)8 447 668 948,061 626 959 057,8227 372 417 051,67648 775 268,757,739,92,480,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (20,2 mld zł), REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (6,3 mld zł) oraz PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (309,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA6 149 800 761,421 422 957 480,0020 217 012 200,00657 850 772,0010,746,23,376,9
REAL,- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 940 800 000,2239 581 300,006 309 004 800,00-40 091 000,00-2,1-101,3-0,698,0
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)128 121 765,0042 058 961,35309 438 864,0023 954 985,0018,757,07,767,2
MARO-MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 017 193,8511 308 369,1182 364 306,291 422 635,848,412,61,733,6
KRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SPÓŁKA AKCYJNA20 722 738,838 189 100,6461 343 268,512 929 234,0414,135,84,860,5
RYSZARD MUSZ CENTRUM BUDOWNICTWA I OGRODNICTWA "EREM"20 971 027,1813 210 885,0055 684 209,10600 122,072,94,51,137,0
AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA23 159 005,088 128 348,5447 384 466,51609 577,742,67,51,364,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ZBIGNIEW SOBOLEWSKI17 839 019,358 860 993,7844 602 033,5768 512,580,40,80,250,3
TORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 175 480,663 572 309,7442 234 886,22149 850,591,04,20,476,5
SANAKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 739 122,5020 197 621,6138 609 425,84665 665,422,03,31,738,3
AD REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 903 142,142 047 909,1237 780 175,52813 158,0013,839,72,265,3
ŁAPOT BOŻENA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "FORMAT" ŁAPOT BOŻENA12 804 510,916 998 772,0635 812 667,772 096 242,2816,430,05,945,3
PALUSZEK MARZENA I PIOTR PALUCH SPÓŁKA JAWNA8 692 529,375 385 017,7831 125 953,261 309 408,5315,124,34,238,1
BEELINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 939 693,1411 064 195,2722 525 419,44-3 565 842,39-22,4-32,2-15,830,6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W ZDZIESZOWICACH4 502 099,172 385 087,1220 442 549,339 466,620,20,40,147,0
WOJSKOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 514 736,094 033 150,3711 590 385,79-180 657,24-1,9-4,5-1,657,6
WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ARPIS" SPÓŁKA AKCYJNA23 966 124,9216 979 558,935 461 441,86133 138,920,60,82,429,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.