Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (100,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGROKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 790 162,513 448 777,55100 403 516,831 439 149,643,241,71,492,3
KAKADU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 157 496,959 567 927,5380 140 076,50-2 227 214,11-7,4-23,3-2,868,3
LITEWSKI EXPORT IMPORT LITEXIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 679 318,987 838 253,2362 237 676,76381 682,833,94,90,619,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.