Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie3 12514,5%
śląskie2 68612,5%
wielkopolskie2 39611,1%
małopolskie1 7678,2%
łódzkie1 7037,9%
dolnośląskie1 6347,6%
pomorskie1 2205,7%
kujawsko-pomorskie1 1675,4%
lubelskie9984,6%
zachodniopomorskie9654,5%
podkarpackie8173,8%
świętokrzyskie6593,1%
warmińsko-mazurskie6322,9%
opolskie6302,9%
lubuskie5822,7%
podlaskie5712,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
dolnośląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (33,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 3 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie133,3%
wielkopolskie133,3%
warmińsko-mazurskie133,3%
pomorskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.