Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 21 552 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 361
31 marca 201022 552
30 czerwca 201022 902
30 września 201022 956
31 grudnia 201022 730
31 marca 201122 782
30 czerwca 201122 530
30 września 201122 287
31 grudnia 201121 861
31 marca 201221 796
30 czerwca 201221 824
30 września 201221 761
31 grudnia 201221 427
31 marca 201321 558
30 czerwca 201321 780
30 września 201321 722
31 grudnia 201321 235
31 marca 201421 419
30 czerwca 201421 552
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.