Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
  • gumy,
  • włókien tekstylnych itp.,
  • papieru w belkach,
  • kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz pereł.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 079 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009666
31 marca 2010720
30 czerwca 2010752
30 września 2010797
31 grudnia 2010828
31 marca 2011834
30 czerwca 2011841
30 września 2011869
31 grudnia 2011878
31 marca 2012896
30 czerwca 2012914
30 września 2012935
31 grudnia 2012946
31 marca 2013949
30 czerwca 2013959
30 września 2013980
31 grudnia 2013999
31 marca 20141 033
30 czerwca 20141 079
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,1% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie23822,1%
śląskie13612,6%
wielkopolskie11510,7%
łódzkie1029,5%
małopolskie928,5%
dolnośląskie827,6%
kujawsko-pomorskie555,1%
pomorskie555,1%
lubelskie373,4%
świętokrzyskie312,9%
podkarpackie292,7%
zachodniopomorskie262,4%
podlaskie242,2%
warmińsko-mazurskie222,0%
lubuskie201,9%
opolskie151,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza61056,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością34532,0%
spółki cywilne817,5%
spółki jawne191,8%
spółki komandytowe131,2%
spółki akcyjne70,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,2% podmiotów), własność zagraniczna (8,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych90984,2%
własność zagraniczna878,1%
własność prywatna krajowa pozostała282,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej262,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych131,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,6% podmiotów) i od 10 do 49 (4,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 02194,6%
od 10 do 49 zatrudnionych504,6%
od 50 do 249 zatrudnionych60,6%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)1 032 394 778,41478 678 201,512 164 363 780,4445 342 929,454,49,52,153,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (650,0 mln zł), SKF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (499,2 mln zł) oraz INABATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (388,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ251 433 000,0085 100 000,00650 048 000,23-3 104 000,00-1,2-3,7-0,566,2
SKF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA212 822 000,17122 433 000,00499 246 000,0017 757 000,008,314,53,642,5
INABATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 983 126,643 677 647,77388 368 768,302 661 708,396,572,40,791,0
Grupa Kapitałowa PAGED SPÓŁKA AKCYJNA457 563 000,00159 904 000,00346 346 000,0015 916 000,223,510,04,665,1
JARMAG SPÓŁKA JAWNA J.KRAWCZYK I M.MĄCZKA26 737 624,619 996 258,3594 869 539,635 387 158,9820,253,95,762,6
PAGED SPÓŁKA AKCYJNA265 750 000,00140 333 000,0079 133 000,23-61 000,00-0,0-0,0-0,147,2
COATS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 650 611,7725 140 599,1464 513 170,474 028 079,7511,016,06,231,4
EGGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)19 252 210,518 240 910,2163 196 362,182 668 989,2013,932,44,257,2
SZYMANOWICZ I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA SZYMANOWICZ28 311 295,038 433 950,1962 064 593,321 229 670,744,314,62,070,2
DOHLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 348 529,4430 180 202,1761 058 093,195 808 194,6914,119,39,527,0
FUTURE ELECTRONICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 054 953,369 158 566,6343 070 728,32655 756,614,47,21,539,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOMI" MICHALINA KOŁCZ32 194 957,2113 804 599,1840 190 803,953 279 887,3710,223,88,257,1
PRZEDSIĘBIORSTWO "FRAFIL" JOINT VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 046 389,519 182 676,5538 572 704,841 284 735,3711,614,03,316,9
CELPAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 597 246,185 658 191,0435 352 849,23873 542,724,015,42,573,8
TECHNOCRAFT TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 117 092,773 236 941,5124 903 177,872 175 414,5212,767,28,781,1
AROMES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 095 742,864 101 659,6319 775 991,79697 791,525,817,03,566,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.