Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową paliw, smarów, olejów, takich jak:

  • węgiel drzewny, węgiel, koks, drewno opałowe, ciężka benzyna,
  • ropa naftowa, olej surowy, olej napędowy, benzyna, paliwo olejowe, olej opałowy, nafta,
  • gaz ziemny skroplony, butan, propan, mieszanki propan-butan,
  • oleje smarowe i smary, produkty rafinacji ropy naftowej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 799 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 229
31 marca 20106 364
30 czerwca 20106 446
30 września 20106 611
31 grudnia 20106 693
31 marca 20116 734
30 czerwca 20116 775
30 września 20116 892
31 grudnia 20116 940
31 marca 20126 973
30 czerwca 20127 087
30 września 20127 209
31 grudnia 20127 333
31 marca 20137 365
30 czerwca 20137 482
30 września 20137 627
31 grudnia 20137 706
31 marca 20147 731
30 czerwca 20147 799
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,3% ogółu), mazowieckie (14,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

śląskie1 50419,3%
mazowieckie1 10514,2%
wielkopolskie84110,8%
dolnośląskie6258,0%
łódzkie5647,2%
małopolskie5507,1%
pomorskie4175,3%
kujawsko-pomorskie3864,9%
zachodniopomorskie3344,3%
lubelskie2843,6%
świętokrzyskie2633,4%
podkarpackie2152,8%
warmińsko-mazurskie2142,7%
opolskie1762,3%
lubuskie1632,1%
podlaskie1582,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 95450,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 70334,7%
spółki cywilne7209,2%
spółki jawne2653,4%
spółki komandytowe700,9%
spółki akcyjne600,8%
spółdzielnie100,1%
spółki komandytowo-akcyjne100,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 87988,2%
własność prywatna krajowa pozostała4225,4%
własność zagraniczna2323,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych961,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej650,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej420,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność skarbu państwa20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,9% podmiotów) i od 10 do 49 (7,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 16791,9%
od 10 do 49 zatrudnionych5567,1%
od 50 do 249 zatrudnionych680,9%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)13 562 050 681,964 335 158 157,6357 993 301 819,29656 593 684,804,815,21,168,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 96 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (14,3 mld zł), BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE (10,3 mld zł) oraz J & S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (3,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 067 564 000,00362 216 000,0014 322 130 000,0063 800 000,173,117,60,582,5
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE2 740 949 000,00118 756 000,2810 318 638 000,0098 061 000,003,682,61,095,7
J & S ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA949 896 841,31127 540 547,483 359 012 230,1312 725 156,791,310,00,486,6
Grupa Kapitałowa WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA1 196 635 000,00954 119 000,293 022 837 000,00190 709 000,0015,920,06,320,3
WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA1 092 173 348,21876 872 883,862 947 758 633,95179 914 245,1516,520,56,119,7
ORLEN PETROTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ243 842 700,4052 222 646,472 319 786 157,066 438 787,852,612,30,378,6
EDF PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ257 425 400,006 244 500,212 227 016 600,002 127 400,000,834,10,197,6
SLOVNAFT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA389 062 279,46119 757 598,002 197 259 515,004 417 406,001,13,70,269,2
TOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ279 439 200,0034 544 900,001 539 885 600,4512 446 900,004,536,00,887,6
BARTER SPÓŁKA AKCYJNA384 426 792,9278 118 019,521 515 678 376,1233 861 093,588,843,42,279,7
ORLEN GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 647 649,0081 689 943,001 305 869 923,466 124 974,002,37,50,569,3
PETROLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ224 356 863,7769 877 621,191 024 910 147,2623 948 005,3910,734,32,368,9
POL-OIL-CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 650 527,0546 291 898,67866 475 259,13417 578,580,40,90,160,3
TEZET SPÓŁKA AKCYJNA357 723 854,69217 569 465,25853 358 134,1240 144 880,5911,218,54,739,2
Grupa Kapitałowa PROXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ256 991 783,91123 330 755,98651 470 623,4813 550 057,545,311,02,152,0
KS "PROXIMUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA180 420 580,8685 404 909,99647 282 583,4561 972 478,8134,472,69,652,7
SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 825 000,006 718 900,00619 327 600,344 492 700,004,666,90,793,1
Grupa Kapitałowa TEZET SPÓŁKA AKCYJNA245 084 741,3893 127 016,47561 388 981,8042 093 693,8517,245,27,562,0
ARGE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 672 280,03953 068,97486 770 190,77-1 221 110,18-2,7-128,1-0,397,9
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 339 305,6212 198 740,87453 803 030,054 036 794,114,733,10,985,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.