Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 46.51.Z,
  • sprzedaży hurtowej elektronicznych części oraz sprzętu telefonicznego i komunikacyjnego, sklasyfikowanej w 46.52.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 907 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009988
31 marca 2010972
30 czerwca 2010966
30 września 2010961
31 grudnia 2010964
31 marca 2011953
30 czerwca 2011925
30 września 2011922
31 grudnia 2011919
31 marca 2012907
30 czerwca 2012907
30 września 2012906
31 grudnia 2012912
31 marca 2013904
30 czerwca 2013898
30 września 2013903
31 grudnia 2013904
31 marca 2014908
30 czerwca 2014907
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,6% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,7% ogółu).

mazowieckie23225,6%
śląskie12213,5%
wielkopolskie10611,7%
dolnośląskie9710,7%
pomorskie687,5%
małopolskie616,7%
łódzkie475,2%
kujawsko-pomorskie465,1%
zachodniopomorskie293,2%
lubuskie182,0%
lubelskie182,0%
opolskie151,7%
świętokrzyskie141,5%
podkarpackie121,3%
warmińsko-mazurskie111,2%
podlaskie111,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (39,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (21,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza35839,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością29933,0%
spółki cywilne19421,4%
spółki jawne283,1%
spółki akcyjne202,2%
spółki komandytowe60,7%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych73981,5%
własność prywatna krajowa pozostała788,6%
własność zagraniczna566,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej131,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych81389,6%
od 10 do 49 zatrudnionych829,0%
od 50 do 249 zatrudnionych121,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z)657 429 438,36304 742 892,981 335 838 901,0333 160 729,775,010,92,553,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INTER-CONSULT SPÓŁKA AKCYJNA (411,0 mln zł), PRAXIS SPÓŁKA AKCYJNA (242,8 mln zł) oraz KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (170,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INTER-CONSULT SPÓŁKA AKCYJNA93 559 576,3615 099 858,60410 974 333,511 763 683,331,911,70,483,9
PRAXIS SPÓŁKA AKCYJNA54 207 996,7222 649 908,34242 789 682,412 297 047,274,210,11,058,2
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)128 155 407,2215 282 738,12170 481 947,834 197 015,503,327,52,588,1
Grupa Kapitałowa EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA54 788 000,0035 511 000,15113 934 000,006 969 000,0012,719,66,135,2
OCE - POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)54 594 562,0016 525 562,0099 577 305,004 447 464,338,226,94,569,7
EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA44 518 000,0034 409 000,2096 971 000,006 027 000,0013,517,56,222,7
CANON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 159 354,4135 677 918,6083 942 992,436 450 590,449,118,17,749,9
Grupa Kapitałowa POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA78 783 186,0971 072 338,8376 516 079,7311 484 370,1414,616,215,09,8
POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA75 160 140,8768 115 362,5675 951 044,391 724 065,952,32,52,39,4
ARGO SPÓŁKA AKCYJNA35 391 371,9727 350 955,2043 983 020,832 737 357,617,710,06,222,7
TOSHIBA TEC POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)9 643 733,65834 192,6333 422 495,5972 809,270,88,70,291,4
FELLOWES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)16 207 835,7311 034 841,0630 787 945,751 336 207,048,212,14,331,9
OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 181 639,3116 912 074,9526 620 260,892 192 768,609,113,08,230,1
ACCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 178 902,406 092 499,7318 841 927,81234 185,802,63,81,233,6
BANPOL SPÓŁKA AKCYJNA41 470 918,8434 757 981,511 494 946,02-319 463,37-0,8-0,9-21,416,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.