Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 278 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 062
31 marca 20101 088
30 czerwca 20101 115
30 września 20101 133
31 grudnia 20101 158
31 marca 20111 166
30 czerwca 20111 181
30 września 20111 192
31 grudnia 20111 197
31 marca 20121 191
30 czerwca 20121 212
30 września 20121 222
31 grudnia 20121 232
31 marca 20131 239
30 czerwca 20131 254
30 września 20131 257
31 grudnia 20131 267
31 marca 20141 278
30 czerwca 20141 278
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (20,9% ogółu), mazowieckie (14,2% ogółu) oraz dolnośląskie (13,6% ogółu).

śląskie26720,9%
mazowieckie18114,2%
dolnośląskie17413,6%
wielkopolskie1108,6%
małopolskie1058,2%
pomorskie655,1%
łódzkie594,6%
zachodniopomorskie544,2%
świętokrzyskie514,0%
kujawsko-pomorskie503,9%
podkarpackie463,6%
lubuskie332,6%
opolskie272,1%
lubelskie252,0%
warmińsko-mazurskie191,5%
podlaskie120,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza75459,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością34426,9%
spółki cywilne1108,6%
spółki jawne403,1%
spółki komandytowe171,3%
spółki akcyjne60,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,2%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,7% podmiotów), własność zagraniczna (7,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 08384,7%
własność zagraniczna917,1%
własność prywatna krajowa pozostała292,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej262,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych221,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej131,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,9%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 19993,8%
od 10 do 49 zatrudnionych675,2%
od 50 do 249 zatrudnionych120,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)2 849 114 288,731 771 449 704,003 287 115 327,8386 137 178,853,04,92,637,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł), KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA (1,0 mld zł) oraz BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (485,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA3 644 384 000,322 377 464 000,002 365 194 000,0041 197 000,001,11,71,734,8
KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA1 590 092 000,001 346 459 000,001 030 014 000,09-3 887 000,00-0,2-0,3-0,415,3
BERGERAT MONNOYEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ222 391 800,2765 279 900,00485 729 000,0022 444 800,0010,134,44,670,7
INTERHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 685 191,0150 905 274,64270 890 965,2912 196 604,1711,124,04,553,6
Grupa Kapitałowa DRESSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ160 609 900,00-2 742 600,00218 891 300,00-8 714 499,75-5,4317,8-4,0100,0
DRESSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ177 171 700,0022 959 400,31204 913 800,00-2 545 000,00-1,4-11,1-1,287,0
WIRTGEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 023 632,6332 522 926,27180 817 183,7710 431 626,9412,632,15,860,8
PROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 541 830,0749 043 801,46134 806 731,5610 176 608,0211,520,87,644,6
LIEBHERR-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 051 057,7042 618 544,59128 160 868,336 886 861,075,416,25,466,7
KOMATSU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 317 900,3253 220 000,00123 749 200,006 109 400,008,111,54,929,3
ASBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 928 611,605 623 559,2097 661 218,941 530 138,295,027,21,681,8
HKL BAUMASCHINEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 395 967,4611 264 127,1792 066 257,42405 062,980,93,60,474,0
GRAUSCH I GRAUSCH MASZYNY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ71 021 048,0224 078 580,1388 252 118,723 604 593,985,115,04,166,1
POLSKIE MASZYNY GÓRNICZE SPÓŁKA AKCYJNA27 595 403,39-563 768,7185 255 175,6410 762 661,9439,0-1 000,012,6100,0
TONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 786 114,096 051 636,4164 412 298,83440 807,111,37,30,781,5
WACKER NEUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 881 884,1630 750 088,6864 229 524,263 947 943,247,512,86,241,9
DYNAPAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 415 700,2511 208 500,0062 473 000,002 214 600,0012,719,83,535,6
XYLEM WATER SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 057 300,0015 521 600,2055 293 700,008 144 200,0036,952,514,729,6
WICHARY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 825 696,188 593 745,9438 562 361,363 298 308,2113,338,48,665,4
HITACHI POWER TOOLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)21 622 628,71-9 166 123,8029 061 328,10-2 333 333,79-10,825,5-8,0100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.