Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • obrabiarek dowolnego typu i do dowolnego rodzaju materiału,
  • obrabiarek automatycznie sterowanych komputerem.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 382 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009313
31 marca 2010325
30 czerwca 2010338
30 września 2010342
31 grudnia 2010350
31 marca 2011355
30 czerwca 2011360
30 września 2011358
31 grudnia 2011360
31 marca 2012356
30 czerwca 2012361
30 września 2012364
31 grudnia 2012372
31 marca 2013368
30 czerwca 2013370
30 września 2013376
31 grudnia 2013377
31 marca 2014377
30 czerwca 2014382
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (14,9% ogółu) oraz dolnośląskie (14,1% ogółu).

mazowieckie5915,4%
śląskie5714,9%
dolnośląskie5414,1%
wielkopolskie4411,5%
małopolskie359,2%
kujawsko-pomorskie328,4%
pomorskie277,1%
łódzkie153,9%
podkarpackie143,7%
warmińsko-mazurskie102,6%
świętokrzyskie92,4%
opolskie71,8%
lubelskie51,3%
lubuskie51,3%
podlaskie51,3%
zachodniopomorskie41,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22659,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10527,5%
spółki cywilne297,6%
spółki jawne112,9%
spółki komandytowe71,8%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,1% podmiotów), własność zagraniczna (7,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32585,1%
własność zagraniczna297,6%
własność prywatna krajowa pozostała102,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej82,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej71,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34690,6%
od 10 do 49 zatrudnionych359,2%
od 50 do 249 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)60 194 897,8242 459 510,84122 616 134,415 768 578,979,613,64,729,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DMG/MORI SEIKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (92,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DMG/MORI SEIKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 064 400,0027 050 900,0092 574 900,004 270 800,2111,215,84,628,9
METAL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA22 130 497,8215 408 611,2130 041 234,411 497 778,976,89,75,030,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.