Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 717 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009502
31 marca 2010563
30 czerwca 2010602
30 września 2010651
31 grudnia 2010660
31 marca 2011684
30 czerwca 2011692
30 września 2011691
31 grudnia 2011699
31 marca 2012709
30 czerwca 2012730
30 września 2012723
31 grudnia 2012734
31 marca 2013723
30 czerwca 2013729
30 września 2013713
31 grudnia 2013721
31 marca 2014718
30 czerwca 2014717
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,3% ogółu).

mazowieckie13218,4%
śląskie9913,8%
wielkopolskie8812,3%
pomorskie7210,0%
małopolskie618,5%
łódzkie598,2%
dolnośląskie466,4%
kujawsko-pomorskie425,9%
zachodniopomorskie283,9%
lubelskie212,9%
podlaskie212,9%
opolskie131,8%
podkarpackie121,7%
warmińsko-mazurskie111,5%
świętokrzyskie81,1%
lubuskie40,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,5% podmiotów), spółki cywilne (7,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza59983,5%
spółki cywilne517,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością517,1%
spółki jawne101,4%
spółki komandytowe40,6%
spółki akcyjne20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,5% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych68595,5%
własność zagraniczna243,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych69396,7%
od 10 do 49 zatrudnionych223,1%
od 50 do 249 zatrudnionych20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.