Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • elektrycznych urządzeń użytku domowego,
  • sprzętu radiowo-telewizyjnego,
  • artykułów fotograficznych i optycznych,
  • elektrycznych urządzeń grzewczych,
  • nagranych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej czystych taśm audio i wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,
  • sprzedaży hurtowej maszyn do szycia, sklasyfikowanej w 46.64.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 436 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 023
31 marca 20103 190
30 czerwca 20103 277
30 września 20103 345
31 grudnia 20103 380
31 marca 20113 397
30 czerwca 20113 392
30 września 20113 384
31 grudnia 20113 397
31 marca 20123 395
30 czerwca 20123 381
30 września 20123 404
31 grudnia 20123 445
31 marca 20133 450
30 czerwca 20133 438
30 września 20133 430
31 grudnia 20133 419
31 marca 20143 429
30 czerwca 20143 436
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,0% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie79023,0%
śląskie47713,9%
wielkopolskie3199,3%
dolnośląskie3078,9%
małopolskie2788,1%
łódzkie2166,3%
pomorskie1855,4%
zachodniopomorskie1574,6%
podkarpackie1364,0%
kujawsko-pomorskie1343,9%
lubelskie982,9%
świętokrzyskie812,4%
opolskie812,4%
lubuskie722,1%
warmińsko-mazurskie551,6%
podlaskie501,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 01758,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością74821,8%
spółki cywilne49514,4%
spółki jawne1113,2%
spółki komandytowe331,0%
spółki akcyjne220,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,2%
spółdzielnie20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność zagraniczna (6,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 96386,2%
własność zagraniczna2306,7%
własność prywatna krajowa pozostała1484,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych331,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej320,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,9% podmiotów) i od 10 do 49 (5,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 22593,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1865,4%
od 50 do 249 zatrudnionych200,6%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)2 688 448 493,53810 943 123,596 814 075 234,31117 879 444,834,414,51,769,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 32 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEONET SPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł), NEONET SPÓŁKA AKCYJNA (1,5 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEONET SPÓŁKA AKCYJNA370 283 055,93141 185 103,701 559 806 845,6113 029 844,653,59,20,861,9
NEONET SPÓŁKA AKCYJNA337 768 582,23141 326 433,701 516 327 556,3214 435 589,664,310,21,058,2
Grupa Kapitałowa MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)319 872 786,1743 430 589,001 214 241 290,028 742 360,412,720,10,786,4
MIX ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA (*)321 040 041,2650 354 894,821 175 194 923,555 612 170,511,811,20,584,3
PHILIPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ451 011 000,00177 861 700,001 030 247 100,186 344 400,001,43,60,660,6
NIKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)87 773 852,0226 122 427,78357 653 675,0315 323 849,0017,558,74,370,2
CENTRUM HANDLOWE "NEXA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ112 359 630,5322 882 210,72344 547 518,327 521 472,016,732,92,279,6
BEKO SPÓŁKA AKCYJNA134 261 100,0040 598 800,00276 561 700,0013 522 000,1310,133,34,969,8
ART-DOM M.M. ZIELIŃSCY SPÓŁKA JAWNA116 802 281,8636 095 642,64234 122 987,57-5 241 823,85-4,5-14,5-2,269,1
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE (*)145 938 952,2119 796 819,40227 904 523,672 462 239,061,712,41,186,4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA AKCYJNA101 431 332,2021 246 214,03218 583 120,393 693 093,013,617,41,779,1
AMF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 022 472,94-113 488,42169 636 212,38506 791,921,2-446,60,3100,0
ELEKTRO-SPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)74 200 942,8043 588 256,45150 327 392,544 645 101,196,310,73,141,3
Grupa Kapitałowa ARDO SPÓŁKA AKCYJNA115 619 829,19-17 948 440,20133 832 420,59-7 658 323,12-6,642,7-5,7100,0
ARDO SPÓŁKA AKCYJNA110 512 163,471 460 279,79133 291 180,58-8 352 466,16-7,6-572,0-6,398,7
CANDY HOOVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 121 165,22-5 414 395,90121 269 763,63-5 914 665,63-8,3109,2-4,9100,0
CENTRUM ELEKTRYCZNE "ANIA" BOGUCCY I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA60 514 120,4616 710 803,17118 667 369,8513 946 537,3523,183,511,872,4
ENERGIZER GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 333 253,677 239 705,59104 355 677,122 090 976,366,528,92,077,6
GORENJE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 225 325,1825 867 741,6782 829 505,791 335 569,601,85,21,666,1
DORIAN DOROTA LISICKA, KRZYSZTOF LISICKI SPÓŁKA JAWNA37 994 537,2625 999 124,7159 139 422,075 499 124,7114,521,29,331,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.