Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 905 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009693
31 marca 2010707
30 czerwca 2010719
30 września 2010732
31 grudnia 2010737
31 marca 2011741
30 czerwca 2011744
30 września 2011752
31 grudnia 2011744
31 marca 2012748
30 czerwca 2012768
30 września 2012783
31 grudnia 2012784
31 marca 2013807
30 czerwca 2013833
30 września 2013854
31 grudnia 2013869
31 marca 2014882
30 czerwca 2014905
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,8% ogółu), wielkopolskie (17,0% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

mazowieckie19721,8%
wielkopolskie15417,0%
śląskie9510,5%
małopolskie748,2%
łódzkie647,1%
zachodniopomorskie556,1%
dolnośląskie546,0%
pomorskie515,6%
lubelskie333,6%
kujawsko-pomorskie323,5%
podlaskie212,3%
podkarpackie182,0%
opolskie161,8%
warmińsko-mazurskie151,7%
lubuskie131,4%
świętokrzyskie131,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza53959,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22725,1%
spółki cywilne10211,3%
spółki jawne283,1%
spółki komandytowe60,7%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,6% podmiotów), własność zagraniczna (6,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych77585,6%
własność zagraniczna606,6%
własność prywatna krajowa pozostała242,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej222,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej101,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,7% podmiotów) i od 10 do 49 (4,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych85794,7%
od 10 do 49 zatrudnionych404,4%
od 50 do 249 zatrudnionych70,8%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z)1 043 571 237,53602 188 439,341 087 479 785,9755 762 151,185,39,35,142,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (632,4 mln zł), TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (587,5 mln zł) oraz MARTIN BAUER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (109,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ269 434 000,00176 158 400,00632 422 700,0040 812 700,2215,223,26,534,6
TCHIBO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 317 500,22156 541 300,00587 545 800,0035 514 100,0014,822,76,034,9
MARTIN BAUER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ93 314 027,7551 554 757,03109 853 589,741 953 723,422,13,81,844,8
TATA GLOBAL BEVERAGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 961 643,56-3 379 683,9991 657 027,02-6 069 129,10-14,5179,6-6,6100,0
ALMI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 009 352,8326 055 562,3750 523 411,145 128 684,8919,019,710,23,5
GOURMET FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 408 312,437 629 803,9549 555 354,461 665 738,959,121,83,458,6
ROLMEX - K.ROGALA, R.ROGALA, A.WITOŃSKI SPÓŁKA JAWNA120 431 780,7414 350 892,3339 931 174,833 005 075,012,520,97,588,1
FIRMA HANDLOWO - KONSULTINGOWA "WIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 437 082,8740 567 241,5637 001 454,867 991 317,4316,919,721,614,5
TCHIBO COFFEE SERVICE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 969 700,0015 630 600,0027 577 700,352 568 300,0013,516,49,317,6
J.J.DARBOVEN-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 544 879,9418 847 467,4425 937 222,342 094 753,4810,211,18,18,3
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY "ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 736 687,2414 157 984,1422 959 305,979 148 976,8038,564,639,940,4
KAWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 170 300,03631 004,7722 123 444,57-1 805 098,23-19,7-286,1-8,293,1
SEGAFREDO ZANETTI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 743 938,319 987 500,5919 720 322,83-2 516 416,40-12,8-25,2-12,849,4
ZIOŁOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ362 526 032,63249 614 010,533 093 979,32-2 917 873,93-0,8-1,2-94,331,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.