Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 477 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 294
31 marca 20101 348
30 czerwca 20101 376
30 września 20101 388
31 grudnia 20101 413
31 marca 20111 424
30 czerwca 20111 395
30 września 20111 407
31 grudnia 20111 414
31 marca 20121 412
30 czerwca 20121 413
30 września 20121 435
31 grudnia 20121 433
31 marca 20131 459
30 czerwca 20131 458
30 września 20131 467
31 grudnia 20131 474
31 marca 20141 481
30 czerwca 20141 477
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,8% ogółu).

mazowieckie27218,4%
śląskie18412,5%
wielkopolskie17411,8%
małopolskie16511,2%
łódzkie1248,4%
dolnośląskie896,0%
kujawsko-pomorskie765,1%
pomorskie694,7%
podkarpackie634,3%
lubelskie563,8%
opolskie463,1%
zachodniopomorskie422,8%
świętokrzyskie322,2%
warmińsko-mazurskie312,1%
podlaskie292,0%
lubuskie251,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza94664,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością27218,4%
spółki cywilne18712,7%
spółki jawne513,5%
spółki komandytowe80,5%
spółki akcyjne70,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,3%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,4% podmiotów), własność zagraniczna (5,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 33590,4%
własność zagraniczna785,3%
własność prywatna krajowa pozostała322,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,0% podmiotów) i od 10 do 49 (6,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 37393,0%
od 10 do 49 zatrudnionych896,0%
od 50 do 249 zatrudnionych120,8%
powyżej 250 zatrudnionych30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z)593 604 227,41270 677 903,421 983 940 558,3930 944 035,265,211,41,654,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł), APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (142,3 mln zł) oraz PERFETTI VAN MELLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (134,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PFEIFER & LANGEN MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ199 948 200,0084 466 300,311 189 873 400,0015 040 300,007,517,81,357,8
APC-BACK EUROP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 005 278,823 487 674,06142 315 724,64637 206,793,418,30,581,7
PERFETTI VAN MELLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ134 906 289,0272 515 675,42134 624 336,114 427 954,303,36,13,346,3
TOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 393 058,988 715 059,7072 412 801,081 053 304,064,512,11,562,8
POD TELEGRAFEM SPÓŁKA AKCYJNA42 272 080,0915 997 004,2271 719 304,301 537 271,303,69,62,162,2
LEMARTO R.DURAŁ, S.HOŁÓWKA, D.HOŁÓWKA-KOZEK SPÓŁKA JAWNA15 582 398,0711 842 237,7870 980 051,333 594 388,5923,130,45,124,0
LINDT&SPRUNGLI (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 549 951,344 240 740,9559 186 937,83-5 741 162,50-16,2-135,4-9,788,1
LEMONEX SPÓŁKA AKCYJNA8 015 177,312 266 579,3249 553 133,491 155 309,9514,451,02,371,7
AZUBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)12 014 182,166 256 607,9746 596 056,61490 352,154,17,81,147,9
I.D.C. POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA32 091 954,748 332 424,7645 833 328,2352 064,600,20,60,174,0
HARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 991 570,3434 498 182,2240 972 383,106 744 569,3517,319,616,511,5
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZEDAŻY HURTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 835 739,332 039 630,2131 041 861,44258 476,122,612,70,879,3
BARILLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 998 349,0616 019 788,4428 831 241,581 694 000,957,710,65,927,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.