Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 991 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 591
31 marca 20103 712
30 czerwca 20103 831
30 września 20103 934
31 grudnia 20104 018
31 marca 20114 079
30 czerwca 20114 165
30 września 20114 102
31 grudnia 20114 079
31 marca 20124 018
30 czerwca 20124 023
30 września 20124 028
31 grudnia 20124 022
31 marca 20133 924
30 czerwca 20133 949
30 września 20133 968
31 grudnia 20133 938
31 marca 20143 930
30 czerwca 20143 991
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,9% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie55413,9%
śląskie46011,5%
wielkopolskie42810,7%
dolnośląskie3578,9%
małopolskie3258,1%
kujawsko-pomorskie2656,6%
pomorskie2596,5%
zachodniopomorskie2075,2%
łódzkie2015,0%
podkarpackie1985,0%
lubelskie1944,9%
podlaskie1383,5%
lubuskie1193,0%
warmińsko-mazurskie1102,8%
świętokrzyskie972,4%
opolskie792,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 63391,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2095,2%
spółki cywilne1072,7%
spółki jawne220,6%
spółki komandytowe110,3%
spółki akcyjne40,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność zagraniczna (1,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 84696,4%
własność zagraniczna661,7%
własność prywatna krajowa pozostała310,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,5% podmiotów) i od 10 do 49 (1,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 93298,5%
od 10 do 49 zatrudnionych501,3%
od 50 do 249 zatrudnionych70,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)90 494 186,1215 425 582,62528 597 265,024 940 785,795,532,00,983,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA" SPÓŁKA AKCYJNA (291,0 mln zł) oraz HANDEL POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (126,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA" SPÓŁKA AKCYJNA40 355 273,732 901 646,76290 954 109,2099 873,280,33,40,092,8
HANDEL POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA18 254 857,211 143 638,44126 487 475,68221 034,931,219,30,293,7
AMBASADOR 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA21 156 325,215 503 830,0375 123 849,112 423 694,3111,544,03,274,0
TARGET BPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 727 730,505 876 467,7336 031 831,902 196 183,2720,537,46,145,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.