Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 530 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 306
31 marca 20101 374
30 czerwca 20101 447
30 września 20101 490
31 grudnia 20101 534
31 marca 20111 549
30 czerwca 20111 546
30 września 20111 533
31 grudnia 20111 532
31 marca 20121 532
30 czerwca 20121 524
30 września 20121 509
31 grudnia 20121 501
31 marca 20131 478
30 czerwca 20131 487
30 września 20131 515
31 grudnia 20131 527
31 marca 20141 538
30 czerwca 20141 530
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), wielkopolskie (11,6% ogółu) oraz dolnośląskie (11,1% ogółu).

mazowieckie30519,9%
wielkopolskie17711,6%
dolnośląskie17011,1%
śląskie15810,3%
pomorskie1077,0%
małopolskie986,4%
kujawsko-pomorskie966,3%
łódzkie845,5%
zachodniopomorskie795,2%
podkarpackie634,1%
warmińsko-mazurskie483,1%
lubelskie362,4%
lubuskie342,2%
opolskie302,0%
świętokrzyskie241,6%
podlaskie211,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 27183,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16210,6%
spółki cywilne754,9%
spółki jawne90,6%
spółki komandytowe70,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
przedstawicielstwa zagraniczne20,1%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,4% podmiotów), własność zagraniczna (4,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 41492,4%
własność zagraniczna724,7%
własność prywatna krajowa pozostała181,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 49697,8%
od 10 do 49 zatrudnionych302,0%
od 50 do 249 zatrudnionych40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z)45 831 600,0035 385 100,0064 486 400,006 832 800,0014,919,310,622,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VORWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VORWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 831 600,0035 385 100,0064 486 400,326 832 800,0014,919,310,622,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.