Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2?46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 258 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 687
31 marca 20101 740
30 czerwca 20101 785
30 września 20101 829
31 grudnia 20101 888
31 marca 20111 939
30 czerwca 20111 965
30 września 20111 977
31 grudnia 20111 983
31 marca 20122 029
30 czerwca 20122 079
30 września 20122 096
31 grudnia 20122 113
31 marca 20132 140
30 czerwca 20132 155
30 września 20132 202
31 grudnia 20132 222
31 marca 20142 235
30 czerwca 20142 258
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,8% ogółu), śląskie (16,1% ogółu) oraz dolnośląskie (8,0% ogółu).

mazowieckie38016,8%
śląskie36316,1%
dolnośląskie1808,0%
wielkopolskie1777,8%
kujawsko-pomorskie1657,3%
podkarpackie1607,1%
małopolskie1587,0%
łódzkie1446,4%
zachodniopomorskie1125,0%
pomorskie1064,7%
lubelskie723,2%
opolskie632,8%
świętokrzyskie562,5%
lubuskie512,3%
warmińsko-mazurskie361,6%
podlaskie351,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 63372,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością40217,8%
spółki cywilne1566,9%
spółki komandytowe231,0%
spółki jawne210,9%
spółki akcyjne80,4%
przedstawicielstwa zagraniczne70,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
stowarzyszenia10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,0% podmiotów), własność zagraniczna (4,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 05491,0%
własność zagraniczna994,4%
własność prywatna krajowa pozostała482,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 02389,6%
od 10 do 49 zatrudnionych23510,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)267 555 232,05169 248 656,30671 437 606,5522 941 464,208,613,63,436,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRONO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (264,7 mln zł) oraz FINTRADE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (251,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRONO-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)179 041 899,49121 283 046,34264 665 668,328 073 972,664,56,73,132,3
FINTRADE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 237 320,5114 997 648,35251 845 600,4611 887 973,6339,379,34,750,4
MIREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 988 618,6110 842 840,99131 436 355,022 477 041,728,022,81,965,0
DOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 324 173,781 906 868,7321 518 458,65-384 196,50-6,1-20,2-1,869,9
SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA20 963 219,6620 218 251,891 971 524,73886 674,394,24,445,03,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.