Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych:
    • samochodów osobowych, włączając wyspecjalizowane samochody takie jak: ambulanse i mikrobusy itp. (<= 3,5 t.),
  • sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów terenowych (<= 3,5 t.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.3.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 25 999 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200924 148
31 marca 201024 867
30 czerwca 201025 484
30 września 201025 974
31 grudnia 201026 190
31 marca 201126 198
30 czerwca 201125 994
30 września 201125 774
31 grudnia 201125 372
31 marca 201225 259
30 czerwca 201225 299
30 września 201225 290
31 grudnia 201225 305
31 marca 201325 288
30 czerwca 201325 428
30 września 201325 585
31 grudnia 201325 650
31 marca 201425 883
30 czerwca 201425 999
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (13,2% ogółu) oraz wielkopolskie (12,4% ogółu).

mazowieckie4 73818,2%
śląskie3 43513,2%
wielkopolskie3 22712,4%
małopolskie2 2428,6%
dolnośląskie1 7546,7%
łódzkie1 5626,0%
pomorskie1 3655,3%
świętokrzyskie1 2864,9%
kujawsko-pomorskie1 2194,7%
podkarpackie1 0754,1%
lubelskie1 0173,9%
zachodniopomorskie8123,1%
lubuskie6052,3%
podlaskie5622,2%
opolskie5562,1%
warmińsko-mazurskie5442,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza20 96780,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 4349,4%
spółki cywilne2 0407,8%
spółki jawne2811,1%
spółki komandytowe1170,5%
spółki komandytowo-akcyjne890,3%
spółki akcyjne480,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,1%
spółdzielnie30,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,3% podmiotów), własność zagraniczna (2,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 52494,3%
własność zagraniczna5522,1%
własność prywatna krajowa pozostała5432,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1730,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej560,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej490,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 04796,3%
od 10 do 49 zatrudnionych7302,8%
od 50 do 249 zatrudnionych2140,8%
powyżej 250 zatrudnionych80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)13 176 589 781,203 888 274 204,3038 302 218 077,61889 541 067,906,822,92,370,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 205 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,3 mld zł), Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł) oraz MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KULCZYK TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ522 718 261,10300 423 089,603 310 330 005,51244 455 731,3046,881,47,442,5
Grupa Kapitałowa MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ774 179 500,00176 758 000,002 165 679 300,3946 959 000,006,126,62,277,2
MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 779 800,00185 956 500,002 077 987 100,4146 701 500,006,125,12,375,6
SKODA AUTO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA376 301 275,0658 990 029,661 929 227 195,7218 787 196,315,031,91,084,3
TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)503 097 000,0040 521 000,001 909 530 000,0016 956 000,273,441,80,992,0
FORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ311 641 989,0022 312 976,321 856 797 694,0022 262 976,007,199,81,292,8
RENAULT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 841 894,4534 093 755,001 766 938 489,0018 809 274,007,955,21,185,6
GENERAL MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ595 999 323,4270 499 199,441 414 847 654,9338 590 711,326,554,72,788,2
PEUGEOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 293 000,1067 875 400,931 046 358 770,554 587 640,781,36,80,480,5
GRUPA PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA224 366 870,0328 814 153,941 026 684 048,944 952 832,602,217,20,587,2
HONDA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)206 594 100,00126 731 400,241 013 791 800,007 295 100,003,55,80,738,7
CITROEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ250 231 880,8138 005 167,34927 177 476,334 363 234,881,711,50,584,8
MAN TRUCK & BUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ261 911 409,9653 684 565,13897 389 976,70-9 815 537,70-3,8-18,3-1,179,5
KIA MOTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ273 469 836,19-28 667 329,08837 974 684,1627 553 289,3110,1-96,13,3100,0
MMC CAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)215 356 700,2950 404 300,00733 862 000,0031 904 300,0014,863,34,476,6
HYUNDAI MOTOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ346 960 816,26118 819 323,47654 900 596,3218 076 244,185,215,22,865,8
VOLVO AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ153 651 000,0025 006 000,13639 228 000,005 055 000,003,320,20,883,7
KPI RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ162 011 869,6037 758 715,80621 516 578,9012 102 255,407,532,12,076,7
IVECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ280 779 736,1974 619 412,84400 781 618,2010 479 359,103,714,02,673,4
AUTO-HANDEL-CENTRUM KROTOSKI-CICHY SPÓŁKA JAWNA125 274 011,7350 495 965,10359 462 840,0916 124 014,3712,931,94,559,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.