Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
  • roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,
  • niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,
  • wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 24 819 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200919 189
31 marca 201018 949
30 czerwca 201019 925
30 września 201020 513
31 grudnia 201020 138
31 marca 201120 009
30 czerwca 201120 617
30 września 201121 185
31 grudnia 201120 506
31 marca 201220 315
30 czerwca 201221 372
30 września 201221 917
31 grudnia 201221 312
31 marca 201321 264
30 czerwca 201322 806
30 września 201323 645
31 grudnia 201322 831
31 marca 201423 324
30 czerwca 201424 819
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), wielkopolskie (10,2% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie3 72015,0%
wielkopolskie2 52010,2%
małopolskie2 48910,0%
dolnośląskie2 0608,3%
śląskie2 0508,3%
zachodniopomorskie1 6166,5%
pomorskie1 5726,3%
łódzkie1 3415,4%
kujawsko-pomorskie1 2435,0%
podkarpackie1 2405,0%
lubelskie1 2184,9%
warmińsko-mazurskie8783,5%
lubuskie8123,3%
opolskie7893,2%
świętokrzyskie7343,0%
podlaskie5372,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,9% podmiotów), spółki cywilne (2,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza23 55594,9%
spółki cywilne6032,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5572,2%
spółki jawne500,2%
spółki komandytowe240,1%
spółdzielnie220,1%
spółki akcyjne30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
instytucje gospodarki budżetowej10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,9% podmiotów), własność zagraniczna (0,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 53698,9%
własność zagraniczna1530,6%
własność prywatna krajowa pozostała770,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,0%
własność skarbu państwa30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych24 49998,7%
od 10 do 49 zatrudnionych3091,2%
od 50 do 249 zatrudnionych100,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)768 200 264,48107 610 098,47228 587 294,4628 332 684,843,726,312,486,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GALERIA MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (76,4 mln zł), DREWNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (64,1 mln zł) oraz MINIMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (39,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GALERIA MALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ693 318 352,5773 812 351,0376 351 664,3224 354 690,073,533,031,989,4
DREWNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 252 497,3718 197 298,1364 053 398,742 422 758,789,213,33,830,7
MINIMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 194 764,834 162 452,3239 513 923,071 825 724,999,543,94,678,3
SAVI INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 181 505,798 901 094,8125 559 356,21-469 229,85-3,3-5,3-1,837,2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOM-MUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ7 109 789,561 539 226,9012 993 423,49129 508,691,88,41,078,4
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "KPRB" SPÓŁKA AKCYJNA8 143 354,73997 676,5310 115 528,6369 232,880,96,90,787,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.