Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,
  • układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,
  • układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,
  • wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,
  • tapetowanie ścian.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 23 902 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200930 283
31 marca 201029 055
30 czerwca 201029 423
30 września 201029 466
31 grudnia 201028 631
31 marca 201127 900
30 czerwca 201127 660
30 września 201127 428
31 grudnia 201126 084
31 marca 201225 151
30 czerwca 201225 565
30 września 201225 371
31 grudnia 201224 297
31 marca 201323 506
30 czerwca 201324 182
30 września 201324 376
31 grudnia 201323 397
31 marca 201423 329
30 czerwca 201423 902
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,2% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie2 92112,2%
wielkopolskie2 65311,1%
małopolskie2 50810,5%
śląskie2 39010,0%
pomorskie1 7487,3%
dolnośląskie1 7227,2%
łódzkie1 5526,5%
podkarpackie1 4085,9%
zachodniopomorskie1 1694,9%
lubelskie1 0814,5%
kujawsko-pomorskie1 0224,3%
świętokrzyskie8273,5%
podlaskie7913,3%
lubuskie7623,2%
warmińsko-mazurskie6802,8%
opolskie6682,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,0% podmiotów), spółki cywilne (3,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22 71795,0%
spółki cywilne9353,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2040,9%
spółki jawne270,1%
spółki komandytowe130,1%
spółdzielnie40,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych23 73699,3%
własność prywatna krajowa pozostała670,3%
własność zagraniczna560,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych23 73999,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1610,7%
od 50 do 249 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)21 221 291,6216 188 417,0641 058 525,5735 919,830,20,20,123,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIBRE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (41,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIBRE SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 221 291,6216 188 417,0641 058 525,9935 919,830,20,20,123,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.