Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
  • wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
  • wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 948 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200919 360
31 marca 201019 361
30 czerwca 201019 843
30 września 201020 004
31 grudnia 201019 932
31 marca 201119 788
30 czerwca 201119 811
30 września 201119 736
31 grudnia 201119 152
31 marca 201218 606
30 czerwca 201218 797
30 września 201218 783
31 grudnia 201218 266
31 marca 201317 795
30 czerwca 201318 050
30 września 201318 104
31 grudnia 201317 708
31 marca 201417 623
30 czerwca 201417 948
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,3% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (11,2% ogółu).

mazowieckie2 56414,3%
wielkopolskie2 21512,3%
śląskie2 01411,2%
dolnośląskie1 4888,3%
pomorskie1 4257,9%
małopolskie1 3697,6%
łódzkie1 0545,9%
zachodniopomorskie1 0485,8%
kujawsko-pomorskie8674,8%
lubelskie7994,5%
podkarpackie6573,7%
świętokrzyskie5353,0%
warmińsko-mazurskie4942,8%
opolskie4872,7%
lubuskie4752,6%
podlaskie4572,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,7% podmiotów), spółki cywilne (6,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 27690,7%
spółki cywilne1 2316,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3291,8%
spółki jawne830,5%
spółki komandytowe160,1%
spółki akcyjne60,0%
spółdzielnie40,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 78899,1%
własność prywatna krajowa pozostała730,4%
własność zagraniczna490,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych200,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17 64698,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2891,6%
od 50 do 249 zatrudnionych130,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)54 763 073,8112 149 246,03101 704 150,68443 452,920,83,70,477,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DEFOR SPÓŁKA AKCYJNA (65,3 mln zł) oraz DOMOFERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (21,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DEFOR SPÓŁKA AKCYJNA33 892 033,095 282 554,4965 273 777,49408 202,021,27,70,684,4
DOMOFERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 095 822,19233 323,2421 082 362,8119 195,300,28,20,197,9
KOMANDOR - BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA6 267 929,284 213 479,8910 741 460,082 419,180,00,10,032,8
KOMANDOR LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA3 507 289,252 419 888,704 606 550,6813 637,030,40,60,331,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.