Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 17 093 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200916 356
31 marca 201016 845
30 czerwca 201018 436
30 września 201019 440
31 grudnia 201019 129
31 marca 201119 395
30 czerwca 201120 383
30 września 201120 113
31 grudnia 201118 722
31 marca 201217 983
30 czerwca 201218 493
30 września 201218 223
31 grudnia 201216 680
31 marca 201316 218
30 czerwca 201317 099
30 września 201317 253
31 grudnia 201316 087
31 marca 201416 211
30 czerwca 201417 093
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (11,2% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

mazowieckie1 91211,2%
małopolskie1 72010,1%
wielkopolskie1 71410,0%
śląskie1 5258,9%
dolnośląskie1 3587,9%
pomorskie1 0115,9%
lubelskie9835,8%
łódzkie9605,6%
zachodniopomorskie9605,6%
podkarpackie8865,2%
podlaskie7724,5%
kujawsko-pomorskie7514,4%
warmińsko-mazurskie7434,3%
świętokrzyskie6443,8%
lubuskie5923,5%
opolskie5623,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (96,8% podmiotów), spółki cywilne (2,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 54996,8%
spółki cywilne3962,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1230,7%
spółki jawne110,1%
spółki komandytowe70,0%
spółdzielnie50,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych16 96199,2%
własność prywatna krajowa pozostała600,4%
własność zagraniczna590,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16 93399,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1540,9%
od 50 do 249 zatrudnionych60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.