Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 519 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 591
31 marca 20108 804
30 czerwca 201010 117
30 września 201010 974
31 grudnia 201011 256
31 marca 201111 628
30 czerwca 201112 442
30 września 201112 354
31 grudnia 201112 020
31 marca 201211 727
30 czerwca 201211 917
30 września 201211 805
31 grudnia 201211 163
31 marca 201310 843
30 czerwca 201311 022
30 września 201311 017
31 grudnia 201310 551
31 marca 201410 389
30 czerwca 201410 519
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), wielkopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (11,3% ogółu).

mazowieckie1 53614,6%
wielkopolskie1 22111,6%
śląskie1 18811,3%
małopolskie1 07110,2%
dolnośląskie1 0199,7%
pomorskie8017,6%
zachodniopomorskie6856,5%
łódzkie5174,9%
kujawsko-pomorskie4774,5%
lubuskie3623,4%
lubelskie3303,1%
świętokrzyskie2842,7%
podkarpackie2702,6%
opolskie2672,5%
podlaskie2632,5%
warmińsko-mazurskie2282,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 75392,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4584,4%
spółki cywilne2342,2%
spółki jawne360,3%
spółki komandytowe200,2%
spółdzielnie80,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,0%
spółki akcyjne10,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,0% podmiotów), własność zagraniczna (0,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 30598,0%
własność zagraniczna840,8%
własność prywatna krajowa pozostała550,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność samorządowa20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 13296,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3723,5%
od 50 do 249 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.