Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,
  • tuneli.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,
  • wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 926 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009617
31 marca 2010628
30 czerwca 2010669
30 września 2010701
31 grudnia 2010732
31 marca 2011781
30 czerwca 2011856
30 września 2011948
31 grudnia 2011971
31 marca 20121 004
30 czerwca 2012988
30 września 2012964
31 grudnia 2012922
31 marca 2013876
30 czerwca 2013907
30 września 2013921
31 grudnia 2013916
31 marca 2014922
30 czerwca 2014926
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (26,9% ogółu), pomorskie (14,7% ogółu) oraz śląskie (11,8% ogółu).

małopolskie24926,9%
pomorskie13614,7%
śląskie10911,8%
mazowieckie859,2%
dolnośląskie576,2%
świętokrzyskie485,2%
wielkopolskie424,5%
podkarpackie384,1%
kujawsko-pomorskie363,9%
łódzkie313,3%
lubelskie242,6%
zachodniopomorskie222,4%
opolskie212,3%
warmińsko-mazurskie131,4%
lubuskie80,9%
podlaskie70,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza70876,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15516,7%
spółki cywilne374,0%
spółki jawne111,2%
spółki akcyjne60,6%
spółki komandytowe40,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,3%
stowarzyszenia10,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych86993,8%
własność prywatna krajowa pozostała262,8%
własność zagraniczna161,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,6% podmiotów) i od 10 do 49 (9,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych81187,6%
od 10 do 49 zatrudnionych889,5%
od 50 do 249 zatrudnionych242,6%
powyżej 250 zatrudnionych30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)969 726 037,90443 324 096,081 571 194 928,62116 115 938,8312,026,27,454,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (427,1 mln zł), PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA (323,7 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (86,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 441 957,43114 160 529,01427 079 950,5460 008 966,3531,252,614,140,7
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTY-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA239 616 811,1676 376 989,78323 734 624,6812 232 348,125,116,03,868,1
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 925 822,3638 930 456,6986 667 926,325 387 727,556,913,86,250,0
POLDIM-MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)36 843 593,218 147 773,7282 146 336,644 506 864,5312,255,35,577,9
INTOP TARNOBRZEGSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 473 063,5022 584 916,4681 845 970,753 152 904,658,914,03,936,3
WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA AKCYJNA61 978 251,7231 104 922,9680 381 735,703 013 663,724,99,73,849,8
POLWAR SPÓŁKA AKCYJNA36 145 054,8521 420 480,6678 482 445,243 964 997,7811,018,55,140,7
INTOP WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 921 614,7222 293 285,4973 472 670,596 860 230,9121,530,89,330,2
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA100 103 725,0141 852 851,0969 018 543,476 719 168,186,716,19,758,2
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO "MAZOWIECKIE MOSTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 763 767,938 339 987,8458 757 534,33330 735,751,34,00,666,3
VISTAL MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 334 390,678 573 143,5540 219 849,915 551 198,9536,264,813,844,1
MOSTMARPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 952 304,007 613 690,9533 901 471,12958 131,843,012,62,876,2
BUDREX - KOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 632 460,427 308 078,9932 203 268,49140 507,611,01,90,450,1
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MOSTOWYCH "MOSTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 365 519,984 459 294,1831 987 505,72565 800,142,912,71,877,0
TARCOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 208 060,1310 381 830,9827 801 585,431 199 440,765,411,64,353,3
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "FILAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 991 027,169 393 228,7022 101 145,741 390 865,078,214,86,344,7
ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY MOSTÓW MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 028 615,1010 382 637,0421 392 365,66132 388,571,11,30,613,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.