Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • dróg szynowych i kolei podziemnej,
  • przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 527 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009415
31 marca 2010435
30 czerwca 2010441
30 września 2010452
31 grudnia 2010444
31 marca 2011451
30 czerwca 2011450
30 września 2011457
31 grudnia 2011459
31 marca 2012478
30 czerwca 2012484
30 września 2012493
31 grudnia 2012491
31 marca 2013488
30 czerwca 2013505
30 września 2013515
31 grudnia 2013505
31 marca 2014515
30 czerwca 2014527
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (17,8% ogółu), mazowieckie (16,1% ogółu) oraz małopolskie (8,7% ogółu).

śląskie9417,8%
mazowieckie8516,1%
małopolskie468,7%
wielkopolskie458,5%
pomorskie417,8%
dolnośląskie407,6%
łódzkie336,3%
kujawsko-pomorskie285,3%
lubelskie234,4%
lubuskie203,8%
świętokrzyskie173,2%
opolskie163,0%
zachodniopomorskie132,5%
podlaskie101,9%
warmińsko-mazurskie91,7%
podkarpackie71,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza35367,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9417,8%
spółki cywilne417,8%
spółki akcyjne122,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych122,3%
spółki komandytowe40,8%
spółki komandytowo-akcyjne30,6%
spółdzielnie30,6%
spółki jawne30,6%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,8% podmiotów), własność zagraniczna (5,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45285,8%
własność zagraniczna285,3%
własność prywatna krajowa pozostała224,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,5%
własność państwowych osób prawnych40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,6%
własność samorządowa30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,1% podmiotów) i od 10 do 49 (12,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych43883,1%
od 10 do 49 zatrudnionych6712,7%
od 50 do 249 zatrudnionych142,7%
powyżej 250 zatrudnionych81,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)2 554 233 673,971 172 400 864,013 153 533 073,00207 563 915,278,117,76,654,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (560,5 mln zł), Grupa Kapitałowa TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA (491,2 mln zł) oraz TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (450,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)334 743 440,35160 806 368,69560 525 186,9389 264,700,00,10,052,0
Grupa Kapitałowa TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA754 365 000,00404 192 000,00491 163 000,2432 604 000,004,38,16,646,4
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA174 002 296,2677 381 442,20450 026 963,7420 722 790,0111,926,84,655,5
Grupa Kapitałowa ZUE SPÓŁKA AKCYJNA418 995 029,07163 687 844,58392 353 305,4317 168 295,084,110,54,460,9
TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA586 807 000,00321 342 000,15311 295 000,0036 362 000,006,211,311,745,2
ZUE SPÓŁKA AKCYJNA347 540 096,50153 976 910,16294 108 069,4015 636 435,554,510,25,355,7
Grupa Kapitałowa FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA148 401 806,3557 062 255,32214 632 152,4630 553 766,3220,653,514,261,6
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH I INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA236 639 000,29125 594 000,00213 843 000,0031 847 000,0013,525,414,946,9
FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA147 023 294,7056 736 688,30212 366 492,6630 240 288,4920,653,314,261,4
POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 183 317,9449 659 768,20180 050 694,4410 218 685,728,820,65,757,3
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 613 121,1916 706 040,22152 893 710,336 381 553,637,138,24,281,4
ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA142 275 758,5189 053 654,04127 669 715,4223 164 788,7416,326,018,137,4
ZAKŁAD ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH-DOM W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 512 016,9712 403 916,74118 606 519,61879 804,321,67,10,776,8
DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ "DOLKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 916 699,9023 925 329,68107 274 357,715 853 003,709,824,55,560,1
OHL ZS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 098 282,528 260 417,8685 837 646,4228 953,220,10,40,080,4
ALUSTA SPÓŁKA AKCYJNA37 596 065,077 990 871,8283 302 495,814 326 226,7711,554,15,278,8
EIFFAGE POLSKA KOLEJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 942 028,3715 612 405,5679 259 927,6810 082 559,8623,064,612,764,5
BBR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 424 564,2615 230 539,2154 233 135,324 642 418,4012,430,58,659,3
PRZEDSIĘBIORSTWO TOR-KAR-SSON ZBIGNIEW KARGUL30 710 878,5915 197 196,2946 035 001,052 039 475,666,613,44,450,5
PRZEDSIĘBIORSTWO "UNITOR B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 112 635,983 345 849,7635 655 699,421 105 524,726,133,03,181,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.