Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
 • roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:
  • układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
  • malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
  • instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
 • roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 458 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 152
31 marca 20108 408
30 czerwca 20109 079
30 września 20109 459
31 grudnia 20109 293
31 marca 20119 652
30 czerwca 201110 297
30 września 201110 489
31 grudnia 201110 147
31 marca 201210 130
30 czerwca 201210 463
30 września 201210 411
31 grudnia 20129 865
31 marca 20139 742
30 czerwca 201310 308
30 września 201310 450
31 grudnia 20139 987
31 marca 20149 981
30 czerwca 201410 458
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,5% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 51814,5%
śląskie1 28512,3%
wielkopolskie1 08410,4%
małopolskie9499,1%
dolnośląskie8287,9%
łódzkie6316,0%
pomorskie5645,4%
podkarpackie5495,2%
lubelskie5185,0%
kujawsko-pomorskie4774,6%
świętokrzyskie4063,9%
zachodniopomorskie3933,8%
warmińsko-mazurskie3433,3%
podlaskie3283,1%
opolskie3032,9%
lubuskie2822,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 13277,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23211,8%
spółki cywilne6706,4%
spółki jawne1301,2%
spółki akcyjne850,8%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne560,5%
spółki komandytowe550,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne380,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych270,3%
spółdzielnie190,2%
pozostałe140,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 73793,1%
własność prywatna krajowa pozostała2192,1%
własność zagraniczna2052,0%
własność samorządowa1161,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych600,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej400,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,7% podmiotów) i od 10 do 49 (8,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 27788,7%
od 10 do 49 zatrudnionych9168,8%
od 50 do 249 zatrudnionych2452,3%
powyżej 250 zatrudnionych200,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)26 541 966 090,954 321 601 820,7623 678 613 446,53669 718 804,442,515,52,883,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 204 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (4,4 mld zł), STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,0 mld zł) oraz BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (3,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA4 067 239 000,31680 405 000,004 430 269 000,00267 409 000,006,639,36,083,3
STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 109 175 130,67549 038 840,234 019 330 999,96194 408 048,156,335,44,882,3
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA3 858 951 000,00642 735 000,003 751 456 000,00226 283 000,235,935,26,083,3
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "POL-AQUA" SPÓŁKA AKCYJNA822 252 000,00240 697 000,001 309 677 000,00-286 511 999,76-34,8-119,0-21,970,7
EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA434 651 000,00106 460 000,17806 058 000,0010 071 000,002,39,51,375,5
HERMANN KIRCHNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 576 508,5177 906 396,79735 214 266,5045 125 031,9916,057,96,172,3
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ333 238 695,81115 424 343,33723 525 115,016 808 699,272,05,90,965,4
BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA399 961 306,46155 604 330,00715 783 262,0028 279 865,007,118,24,061,1
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA545 560 375,5289 377 399,61688 734 425,558 502 220,351,69,51,283,6
HEILIT+WOERNER BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ364 668 473,58133 804 497,58657 260 748,9491 336 941,8625,168,313,963,3
AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA4 317 055 900,00246 858 600,39596 934 100,00159 294 200,003,764,526,794,3
DRAGADOS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE (*)274 107 390,30-23 038 595,32555 305 059,683 913 890,351,4-17,00,7100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 639 859,6761 115 028,38523 958 584,708 557 464,513,814,01,673,0
J&P - AVAX SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE227 866 892,06-367 793 066,00395 992 706,74-91 375 886,52-40,124,8-23,1100,0
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA107 414 553,5630 320 200,73283 892 023,30931 102,140,93,10,371,8
DROG-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ111 953 540,0463 367 122,25266 427 854,838 921 178,758,014,13,443,4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ99 510 299,8132 793 080,09262 088 197,122 879 904,302,98,81,167,1
DOPRASTAV SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE129 773 665,24-9 596 856,17256 961 755,79-8 128 742,13-6,384,7-3,2100,0
GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA4 900 569 000,00-178 024 999,77233 483 000,0093 989 000,001,9-52,840,3100,0
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)67 182 100,2520 691 700,00226 827 100,00-3 645 600,00-5,4-17,6-1,669,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.