Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:
  • jednorodzinnych,
  • wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,
 • wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:
  • budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,
  • budynki szpitali, szkół i biurowe,
  • hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,
  • budynki lotnisk,
  • kryte obiekty sportowe,
  • garaże parkingowe, włączając podziemne,
  • budynki magazynowe,
  • budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,
 • montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,
 • przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 100 827 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009118 333
31 marca 2010115 636
30 czerwca 2010117 991
30 września 2010118 375
31 grudnia 2010115 892
31 marca 2011114 444
30 czerwca 2011113 736
30 września 2011112 263
31 grudnia 2011107 618
31 marca 2012105 204
30 czerwca 2012106 648
30 września 2012106 078
31 grudnia 2012102 207
31 marca 2013100 130
30 czerwca 2013102 062
30 września 2013102 413
31 grudnia 201399 055
31 marca 201498 701
30 czerwca 2014100 827
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), małopolskie (11,9% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

mazowieckie16 67816,5%
małopolskie12 01411,9%
śląskie10 80110,7%
wielkopolskie9 5349,5%
dolnośląskie8 3208,3%
pomorskie6 7176,7%
zachodniopomorskie5 9605,9%
kujawsko-pomorskie4 6924,7%
lubelskie4 4064,4%
podkarpackie4 0514,0%
łódzkie4 0254,0%
opolskie2 9963,0%
podlaskie2 8382,8%
lubuskie2 6632,6%
świętokrzyskie2 6102,6%
warmińsko-mazurskie2 5222,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza77 20476,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13 60013,5%
spółki cywilne7 4537,4%
spółki jawne8360,8%
spółki komandytowe7630,8%
spółki akcyjne3390,3%
spółdzielnie3040,3%
spółki komandytowo-akcyjne2490,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych630,1%
przedsiębiorstwa państwowe50,0%
pozostałe110,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych93 12692,4%
własność prywatna krajowa pozostała3 9143,9%
własność zagraniczna1 6651,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7170,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5000,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3610,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej3560,4%
własność samorządowa680,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych350,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej300,0%
pozostałe550,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,1% podmiotów) i od 10 do 49 (6,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych93 91893,1%
od 10 do 49 zatrudnionych6 0546,0%
od 50 do 249 zatrudnionych8020,8%
powyżej 250 zatrudnionych530,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)37 270 350 542,3615 671 839 696,2335 022 031 496,522 145 144 689,415,813,76,158,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 393 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (4,2 mld zł), SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA (3,7 mld zł) oraz POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (3,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA3 923 518 000,001 458 698 000,414 160 901 000,00119 301 000,003,08,22,962,8
SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA3 305 561 500,28854 251 300,003 671 690 400,00240 171 500,007,328,16,574,2
POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA2 894 896 000,00920 030 000,003 499 251 000,00105 425 000,173,611,53,068,2
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 627 475 000,00517 633 000,002 570 369 000,0065 897 000,354,112,72,668,2
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA1 132 388 000,00369 437 000,001 805 672 000,2944 364 000,003,912,02,567,4
WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA1 121 941 000,00143 370 000,181 330 040 000,0064 869 000,005,845,34,987,2
Grupa Kapitałowa ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA623 886 000,33248 580 000,001 103 907 000,0012 150 000,002,04,91,160,2
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA567 196 000,00251 973 000,00906 460 000,2530 004 000,005,311,93,355,6
HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA615 514 069,29132 934 306,47881 439 960,8533 297 224,895,425,13,878,4
Grupa Kapitałowa NDI SPÓŁKA AKCYJNA591 947 575,41123 557 660,01719 770 313,6417 818 722,933,014,42,579,1
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA342 910 687,30141 732 162,26660 671 535,7324 339 441,257,117,23,758,7
Grupa Kapitałowa UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA376 548 932,39140 411 314,76657 860 748,1922 685 132,326,016,23,562,7
ALPINE CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ511 558 024,4118 625 593,16556 626 805,2013 429 295,712,672,12,496,4
NDI SPÓŁKA AKCYJNA397 668 052,36125 658 500,39525 453 733,1445 204 769,8311,436,08,668,4
Grupa Kapitałowa MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (*)521 147 000,00296 157 000,00462 528 000,0017 822 000,203,46,03,943,2
EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX SPÓŁKA AKCYJNA343 560 200,00175 126 300,25438 095 100,0011 767 000,003,46,72,749,0
BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ907 844 000,00700 141 000,00425 846 000,0037 068 000,244,15,38,722,9
GOLDBECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)191 236 282,2135 535 069,75398 671 324,6831 535 069,7516,588,77,981,4
SADYBA BEST MALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA151 973 100,00146 842 400,00369 990 000,0014 192 400,219,39,73,83,4
Grupa Kapitałowa KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO BUDUS SPÓŁKA AKCYJNA186 311 214,6037 932 140,02342 765 709,8810 056 982,585,426,52,979,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.