Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), śląskie (15,3% ogółu) oraz małopolskie (11,2% ogółu).

mazowieckie12021,4%
śląskie8615,3%
małopolskie6311,2%
wielkopolskie478,4%
dolnośląskie447,8%
pomorskie376,6%
łódzkie264,6%
zachodniopomorskie254,4%
kujawsko-pomorskie223,9%
świętokrzyskie213,7%
podkarpackie183,2%
lubelskie152,7%
warmińsko-mazurskie122,1%
opolskie101,8%
lubuskie91,6%
podlaskie71,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 województwach.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo małopolskie (50,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 2 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

małopolskie150,0%
śląskie150,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
mazowieckie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.