Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki.

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz  budynków publicznych,
  • produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,
  • produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,
  • produkcję mebli biurowych,
  • produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,
  • produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,
  • produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,
  • mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 115 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 279
31 marca 20104 798
30 czerwca 20105 098
30 września 20105 400
31 grudnia 20105 677
31 marca 20115 803
30 czerwca 20115 957
30 września 20115 994
31 grudnia 20115 994
31 marca 20125 973
30 czerwca 20125 995
30 września 20125 971
31 grudnia 20125 998
31 marca 20135 911
30 czerwca 20135 940
30 września 20135 968
31 grudnia 20135 983
31 marca 20146 037
30 czerwca 20146 115
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), wielkopolskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (12,3% ogółu).

mazowieckie93615,3%
wielkopolskie78812,9%
małopolskie75512,3%
śląskie5869,6%
łódzkie4236,9%
pomorskie4176,8%
dolnośląskie3285,4%
kujawsko-pomorskie2964,8%
podkarpackie2894,7%
lubelskie2554,2%
zachodniopomorskie2554,2%
warmińsko-mazurskie1933,2%
opolskie1682,7%
podlaskie1662,7%
świętokrzyskie1452,4%
lubuskie1151,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 23885,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4126,7%
spółki cywilne3686,0%
spółki jawne540,9%
spółki komandytowe240,4%
spółki akcyjne100,2%
spółdzielnie40,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
instytucje gospodarki budżetowej10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 89996,5%
własność prywatna krajowa pozostała781,3%
własność zagraniczna671,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej200,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,4% podmiotów) i od 10 do 49 (5,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 70993,4%
od 10 do 49 zatrudnionych3315,4%
od 50 do 249 zatrudnionych671,1%
powyżej 250 zatrudnionych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)1 403 899 844,54855 879 206,191 638 677 513,8271 950 557,195,18,44,439,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 27 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (533,1 mln zł), NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (413,8 mln zł) oraz PROFIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (214,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ493 376 994,23200 420 894,29533 094 865,5018 824 382,843,89,43,559,4
NOWY STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ481 254 374,03258 017 642,74413 815 382,5925 866 160,145,410,06,346,4
PROFIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 102 659,2786 913 270,13214 240 867,5313 121 010,7210,115,16,133,2
BLEK-MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ253 134 542,51228 663 063,86145 995 891,4010 609 921,854,24,67,39,7
POLIPOL MEBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)41 358 370,1832 215 156,29135 704 215,903 427 027,508,310,62,522,1
ZEBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 067 070,7027 443 375,1274 534 301,743 621 691,497,713,24,941,7
HOME CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 716 837,186 468 978,1659 638 634,01-1 379 354,64-6,4-21,3-2,370,2
Grupa Kapitałowa DAMIXSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 387 981,2318 866 001,2855 305 317,903 764 206,829,820,06,850,9
GAŁA MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 356 663,569 211 074,5345 345 575,331 064 185,815,811,62,449,8
TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 515 383,932 377 509,0843 928 113,54-222 020,97-1,5-9,3-0,583,6
STOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 331 900,002 435 400,1843 864 300,00819 200,005,733,61,983,0
TAPPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)33 194 671,482 547 703,6042 460 613,033 289 135,469,9129,17,892,3
MGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 209 062,3411 973 583,8041 606 881,783 205 662,756,726,87,775,2
C+P SYSTEMY MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 871 711,4325 812 310,5034 601 345,903 061 510,559,311,98,921,5
TARPOM SPÓŁKA AKCYJNA18 766 480,9210 721 720,7633 126 079,48730 142,433,96,82,242,9
FABRYKA MEBLI WUTEH SPÓŁKA AKCYJNA15 995 992,956 640 977,1232 140 275,75-45 940,50-0,3-0,7-0,158,5
DAMIXSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 731 111,6416 633 512,5631 582 231,112 068 643,078,012,46,635,4
FABRYKA MEBLI BIUROWYCH "MDD"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 433 818,6923 807 860,4531 079 702,512 529 292,447,410,68,130,9
NORCO POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 434 426,219 902 365,0130 784 604,37354 444,911,53,61,257,7
FABRYKA MEBLI "BALMA" SPÓŁKA AKCYJNA22 466 943,9311 027 702,8127 702 632,80-1 338 538,74-6,0-12,1-4,850,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.