Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyłączeniem wag laboratoryjnych), takich jak:
  • wagi domowe i sklepowe, wagi pomostowe, wagi do ważenia ciągłego, odważniki itp.,
 • produkcję maszyn i aparatury filtrującej i oczyszczającej ciecze,
 • produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania i rozpylania cieczy lub proszków, takich jak:
  • pistolety natryskowe, gaśnice, maszyny do oczyszczania strumieniem piasku, urządzenia do czyszczenia strumieniem pary itp.,
 • produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów, takich jak:
  • urządzenia napełniające, zamykające, kapslujące lub etykietujące itp.,
 • produkcję maszyn do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,
 • produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produkującego napoje itp.,
 • produkcję gazogeneratorów, 
 • produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn, z wyłączeniem do metalu i szkła,
 • produkcję wirówek, z wyłączeniem wirówek do mleka i wirówkowych suszarek do odzieży,
 • produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,
 • produkcję automatów sprzedających towary,
 • produkcję poziomic, taśm mierniczych i podobnych narzędzi ręcznych, narzędzi precyzyjnych obsługiwanych przez operatora, z wyłączeniem optycznych,
 • produkcję nieelektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,
 • produkcję chłodni kominowych i podobnych do bezpośredniego chłodzenia wody obiegowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji czułych wag w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
 • produkcji urządzeń do opryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej 28.30.Z,
 • produkcji urządzeń do walcowania metalu lub szkła oraz walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.91.Z, 28.99.Z,
 • produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji maszyn do filtrowania lub oczyszczania żywności, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji przemysłowych suszarek do odzieży, sklasyfikowanej w 28.94.Z,
 • produkcji maszyn drukujących na tkaninach, sklasyfikowanej 28.94.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 059 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009925
31 marca 2010942
30 czerwca 2010956
30 września 2010963
31 grudnia 2010967
31 marca 2011981
30 czerwca 2011983
30 września 2011989
31 grudnia 2011976
31 marca 2012991
30 czerwca 20121 014
30 września 20121 012
31 grudnia 20121 019
31 marca 20131 031
30 czerwca 20131 041
30 września 20131 044
31 grudnia 20131 042
31 marca 20141 044
30 czerwca 20141 059
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), śląskie (15,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie20919,7%
śląskie16815,9%
wielkopolskie11611,0%
małopolskie868,1%
pomorskie787,4%
dolnośląskie635,9%
łódzkie625,9%
kujawsko-pomorskie565,3%
zachodniopomorskie494,6%
świętokrzyskie383,6%
opolskie312,9%
podkarpackie302,8%
lubelskie262,5%
lubuskie201,9%
podlaskie141,3%
warmińsko-mazurskie131,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza57854,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32130,3%
spółki cywilne1059,9%
spółki jawne272,5%
spółki akcyjne131,2%
spółki komandytowe60,6%
spółdzielnie40,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,4%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,0% podmiotów), własność zagraniczna (5,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych87983,0%
własność zagraniczna615,8%
własność prywatna krajowa pozostała545,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej262,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych121,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej111,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność państwowych osób prawnych20,2%
pozostałe20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,6% podmiotów) i od 10 do 49 (14,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych87582,6%
od 10 do 49 zatrudnionych14914,1%
od 50 do 249 zatrudnionych312,9%
powyżej 250 zatrudnionych40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)779 176 408,05366 805 884,281 589 811 404,5142 630 856,795,511,62,752,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALFA LAVAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (654,5 mln zł), UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (139,1 mln zł) oraz ROLLS-ROYCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (134,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALFA LAVAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 648 253,0036 806 983,00654 474 080,387 516 004,0015,120,41,225,9
UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 817 566,573 981 126,00139 078 214,365 328 318,185,3133,83,896,0
ROLLS-ROYCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 973 000,0051 434 000,00134 853 000,248 152 000,008,515,96,146,4
HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 117 638,7280 713 894,40103 783 380,04-1 016 484,88-0,6-1,3-1,049,9
OZAS-ESAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 640 978,3623 591 363,3389 629 391,902 579 567,305,510,92,949,4
TREPKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 352 696,6130 577 783,9659 666 271,089 223 738,4223,430,215,522,3
FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ "ENERGOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 993 269,9312 346 335,5151 264 899,60-1 599 879,17-5,9-13,0-3,154,3
SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 293 352,177 172 714,7846 211 114,43527 672,942,17,41,171,6
HOMAG MACHINERY ŚRODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 645 243,897 337 124,9942 150 142,791 314 698,655,117,93,171,4
ZENON SOBIECKI "GRASO"20 553 398,2612 344 955,1038 918 429,772 111 821,0210,317,15,439,9
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA57 034 555,2430 623 024,5635 542 945,665 111 641,679,016,714,446,3
NEDERMAN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 000 904,9922 436 958,6335 170 809,03-33 971,77-0,1-0,2-0,137,7
AWAS-SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 882 227,244 428 267,6734 667 087,51405 765,392,69,21,272,1
ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 706 430,1818 410 008,7228 674 833,922 318 302,4710,712,68,115,2
FABRYKA BUDOWY MASZYN AVERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 354 066,07614 262,7222 391 225,6150 363,350,88,20,290,3
TAMTRON SPÓŁKA AKCYJNA8 558 581,045 531 180,7817 292 000,80316 273,503,75,71,835,4
PERUN SPÓŁKA AKCYJNA18 947 644,279 181 256,2715 268 005,541 323 028,357,014,48,751,5
XYLEM PCI MEMBRANES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 001 544,933 860 914,5711 237 877,81-25 116,26-0,3-0,7-0,261,4
PROMAG-SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA3 374 215,24968 036,329 128 434,86-16 354,80-0,5-1,7-0,271,3
PRODWODROL-SULECHÓW SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2 445 314,11-757 862,437 694 272,03-479 238,51-19,663,2-6,2100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.