Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pieców elektrycznych i pozostałych pieców przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do spalania,
 • produkcję palników piecowych,
 • produkcję grzejników elektrycznych do zamontowania na stałe do basenów pływackich,
 • produkcję nieelektrycznego domowego sprzętu grzejnego, do zamontowania na stałe, takiego jak system ogrzewania wykorzystujący energię promieniowania słonecznego, ogrzewanie parowe, ogrzewanie olejowe i podobne piece i urządzenia grzewcze,
 • produkcję elektrycznych pieców typu domowego (elektrycznych pieców z wymuszonym przepływem powietrza, pomp cieplnych itp.), nieelektrycznych pieców typu domowego z wymuszonym przepływem powietrza,
 • produkcję rusztów mechanicznych, rusztów zwykłych, palenisk, popielników itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji piekarników, sklasyfikowanej w 27.51.Z,
 • produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji pieców piekarskich, sklasyfikowanej w 28.93.Z,
 • produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 28.99.Z,
 • produkcji sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,
 • produkcji pieców laboratoryjnych (dentystycznych), sklasyfikowanej w 32.50.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 343 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009312
31 marca 2010311
30 czerwca 2010321
30 września 2010317
31 grudnia 2010332
31 marca 2011330
30 czerwca 2011336
30 września 2011331
31 grudnia 2011338
31 marca 2012336
30 czerwca 2012334
30 września 2012335
31 grudnia 2012324
31 marca 2013324
30 czerwca 2013329
30 września 2013326
31 grudnia 2013331
31 marca 2014333
30 czerwca 2014343
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (16,0% ogółu), mazowieckie (12,5% ogółu) oraz lubuskie (10,2% ogółu).

śląskie5516,0%
mazowieckie4312,5%
lubuskie3510,2%
wielkopolskie329,3%
małopolskie277,9%
łódzkie236,7%
świętokrzyskie236,7%
dolnośląskie216,1%
kujawsko-pomorskie154,4%
pomorskie154,4%
zachodniopomorskie133,8%
podkarpackie123,5%
lubelskie102,9%
opolskie82,3%
podlaskie82,3%
warmińsko-mazurskie30,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza22064,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7622,2%
spółki cywilne267,6%
spółki jawne92,6%
spółki akcyjne72,0%
spółki komandytowe41,2%
spółdzielnie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych29586,0%
własność prywatna krajowa pozostała164,7%
własność zagraniczna123,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej61,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,9%
własność państwowych osób prawnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,7% podmiotów) i od 10 do 49 (9,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych29485,7%
od 10 do 49 zatrudnionych349,9%
od 50 do 249 zatrudnionych144,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z)482 075 542,47338 214 482,24394 305 578,2313 368 107,092,84,03,429,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA (194,8 mln zł), SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA (105,6 mln zł) oraz SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (75,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA338 818 000,00208 002 000,00194 797 000,3715 165 000,004,57,37,838,6
SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA216 540 000,18168 981 000,00105 603 000,008 273 000,003,84,97,822,0
SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 278 592,6912 131 292,5775 230 496,09647 248,042,95,30,945,6
Grupa Kapitałowa FPM SPÓŁKA AKCYJNA70 002 784,3154 254 932,4974 134 036,952 381 073,943,44,43,222,5
FPM SPÓŁKA AKCYJNA65 265 374,7053 735 979,3061 568 332,172 429 783,453,74,54,017,7
SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA50 529 000,0022 438 000,1955 584 000,00-2 407 000,00-4,8-10,7-4,355,6
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH "STĄPORKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA47 794 918,2734 082 861,0747 845 630,372 101 079,524,46,24,428,7
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE TECHGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 281 494,4327 751 206,8425 395 476,192 105 711,604,67,68,340,0
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA33 386 163,3819 094 142,8523 078 643,41218 285,380,71,11,042,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.