Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję kurków i zaworów przemysłowych, włączając zawory regulacyjne i kurki wlotowe,
  • produkcję kurków i zaworów sanitarnych,
  • produkcję kurków i zaworów grzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji zaworów z nieutwardzonej wulkanizowanej gumy, szkła lub materiałów ceramicznych, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 23.19.Z lub 23.44.Z,
  • produkcji zaworów wlotowych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
  • produkcji zaworów stosowanych w napędach hydraulicznych i pneumatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 138 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009136
31 marca 2010138
30 czerwca 2010136
30 września 2010136
31 grudnia 2010135
31 marca 2011134
30 czerwca 2011135
30 września 2011134
31 grudnia 2011130
31 marca 2012132
30 czerwca 2012131
30 września 2012132
31 grudnia 2012133
31 marca 2013134
30 czerwca 2013132
30 września 2013134
31 grudnia 2013136
31 marca 2014139
30 czerwca 2014138
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (21,0% ogółu), mazowieckie (13,8% ogółu) oraz wielkopolskie (13,0% ogółu).

śląskie2921,0%
mazowieckie1913,8%
wielkopolskie1813,0%
podkarpackie1611,6%
małopolskie139,4%
zachodniopomorskie85,8%
opolskie75,1%
dolnośląskie64,3%
pomorskie53,6%
kujawsko-pomorskie53,6%
świętokrzyskie53,6%
lubelskie32,2%
warmińsko-mazurskie10,7%
lubuskie10,7%
łódzkie10,7%
podlaskie10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7252,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3323,9%
spółki cywilne1410,1%
spółki akcyjne107,2%
spółki jawne64,3%
spółdzielnie10,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,7%
spółki komandytowe10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10878,3%
własność prywatna krajowa pozostała139,4%
własność zagraniczna85,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej32,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,7%
własność państwowych osób prawnych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (68,8% podmiotów) i od 50 do 249 (13,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9568,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1913,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1813,0%
powyżej 250 zatrudnionych64,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z)1 046 937 055,05597 473 283,741 060 517 276,5919 712 316,901,93,31,942,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (316,5 mln zł), Grupa Kapitałowa ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (284,7 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA (196,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA371 206 000,00190 317 000,21316 482 000,003 116 000,000,81,61,048,7
Grupa Kapitałowa ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA459 622 000,00228 267 000,00284 679 000,0014 121 000,093,16,25,050,3
Grupa Kapitałowa ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA171 650 000,0086 516 000,00196 422 000,245 515 000,003,26,42,849,6
Grupa Kapitałowa VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA81 321 784,6128 615 441,81108 298 783,58-4 862 370,27-6,0-17,0-4,564,8
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA82 095 736,6329 524 705,72107 248 884,32-4 209 765,93-5,1-14,3-3,964,0
ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA116 294 000,2366 047 000,0095 894 000,003 836 000,003,35,84,043,2
FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA65 578 629,4551 110 339,7293 313 003,1911 841 360,2618,123,212,722,1
ASCO NUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)52 652 518,6225 652 542,4881 021 143,183 326 961,316,313,04,151,3
BROEN SPÓŁKA AKCYJNA65 438 179,9450 106 770,1471 849 076,045 545 778,358,511,17,723,4
GAZOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 900 184,1418 442 909,8742 372 413,04-3 033 997,29-8,7-16,5-7,247,2
BROEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 572 469,5514 174 151,2141 033 391,182 886 869,508,920,47,056,5
ARMAGOR SPÓŁKA AKCYJNA32 520 964,4315 116 437,6032 885 997,38317 350,981,02,11,053,5
BROEN OIL & GAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 942 860,9411 049 727,4329 259 164,742 143 089,4310,219,47,347,2
ZAKŁADY AUTOMATYKI "POLNA" SPÓŁKA AKCYJNA47 631 000,0040 419 000,0028 000 000,00752 000,141,61,92,715,1
FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "WAKMET" SPÓŁKA JAWNA KACZMAREK, KRZYWDZIŃSKI, WACHOWSKI, WILCZYŃSKI13 578 601,754 817 216,1521 019 226,903 067 190,6522,663,714,664,5
MAŁAPANEW ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 379 443,3417 601 157,4020 617 858,87-4 543 219,43-15,0-25,8-22,042,1
ZAKŁAD ARMATURY "CHEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 117 099,2912 520 428,2319 913 433,60-6 731 565,84-44,5-53,8-33,817,2
FABRYKA AUTOMATYKI "FACH" SPÓŁKA AKCYJNA10 403 688,987 050 916,2818 480 814,04284 996,522,74,01,532,2
ZAKŁAD PRODUKCYJNY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "AKWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 253 441,1212 104 360,5517 497 209,95897 933,014,97,45,133,7
ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 993 722,9428 860 199,4314 139 722,10491 181,611,61,73,56,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.