Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję pomp próżniowych, sprężarek powietrznych lub sprężarek wykorzystujących inne gazy,
  • produkcję pomp do cieczy, nawet wyposażonych w urządzenia pomiarowe,
  • produkcję pomp do silników spalania wewnętrznego: pomp olejowych, wodnych, paliwowych do pojazdów samochodowych itp.,
  • produkcję pomp ręcznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego, sklasyfikowanej w 28.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 210 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009217
31 marca 2010220
30 czerwca 2010213
30 września 2010212
31 grudnia 2010218
31 marca 2011222
30 czerwca 2011217
30 września 2011215
31 grudnia 2011215
31 marca 2012210
30 czerwca 2012211
30 września 2012209
31 grudnia 2012211
31 marca 2013211
30 czerwca 2013207
30 września 2013208
31 grudnia 2013209
31 marca 2014209
30 czerwca 2014210
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (19,5% ogółu), mazowieckie (15,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

śląskie4119,5%
mazowieckie3215,2%
wielkopolskie2311,0%
łódzkie209,5%
dolnośląskie199,0%
pomorskie146,7%
małopolskie125,7%
opolskie115,2%
warmińsko-mazurskie104,8%
zachodniopomorskie73,3%
kujawsko-pomorskie62,9%
lubuskie52,4%
świętokrzyskie41,9%
podlaskie31,4%
podkarpackie21,0%
lubelskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (31,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10148,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6631,4%
spółki cywilne2813,3%
spółki akcyjne94,3%
spółki komandytowe31,4%
spółdzielnie10,5%
spółki jawne10,5%
stowarzyszenia10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych16277,1%
własność prywatna krajowa pozostała157,1%
własność zagraniczna146,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej52,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej41,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,3% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych17784,3%
od 10 do 49 zatrudnionych167,6%
od 50 do 249 zatrudnionych136,2%
powyżej 250 zatrudnionych41,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)498 711 799,10297 623 944,18447 363 667,8428 997 321,615,89,76,540,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (161,0 mln zł), Grupa Kapitałowa HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA (74,2 mln zł) oraz HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA (66,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ209 159 212,78157 659 880,88160 980 536,9712 770 175,416,18,17,924,6
Grupa Kapitałowa HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA70 945 151,9527 410 326,2974 221 767,002 514 747,893,59,23,461,4
HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA67 063 758,2225 579 803,0466 703 284,032 102 296,033,18,23,261,9
ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ "TEPRO" SPÓŁKA AKCYJNA41 644 881,3916 253 170,5454 700 647,911 775 108,704,310,93,361,0
TAPFLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 984 881,6634 591 318,2541 054 135,645 732 228,2414,016,614,015,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SPRĘŻAREK "AIRPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 256 898,975 492 378,3036 044 803,763 021 990,4813,655,08,475,3
PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA61 893 000,0025 805 000,2029 834 000,001 268 000,002,14,94,358,3
KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA11 438 936,004 528 786,0517 875 950,50212 174,751,94,71,260,4
METALCHEM-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA12 017 195,907 374 434,0017 497 898,722 209 451,4518,430,012,638,6
TOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA13 503 532,977 692 029,3515 499 948,78113 581,560,81,50,743,0
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA ZIELENIEWSKIEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA15 595 933,0013 128 698,264 425 643,15-364 830,39-2,3-2,8-8,215,8
VATRA SPÓŁKA AKCYJNA2 610 637,25-1 024 467,732 717 754,85145 856,775,6-14,25,4100,0
HERZFELD I VICTORIUS SPÓŁKA AKCYJNA542 932,39542 913,9729 065,8511 289,012,12,138,80,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.