Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję izolowanych przewodów i kabli wykonanych ze stali, miedzi lub aluminium,
  • produkcji elementów izolacyjnych dla elektrycznych przewodów i kabli.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji drutu, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z, 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z, 24.45.Z,
  • produkcji kabli do komputerów, drukarek, uniwersalnych interfejsów szeregowych (USB) i podobnych zespołów przewodów, sklasyfikowanej w 26.11.Z,
  • produkcji zestawów przewodowych z izolowanymi przewodami i łącznikami, sklasyfikowanej w 27.90.Z,
  • produkcji zespołów kabli i przewodów stosowanych w motoryzacji, sklasyfikowanej w 29.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 136 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009146
31 marca 2010144
30 czerwca 2010145
30 września 2010144
31 grudnia 2010147
31 marca 2011144
30 czerwca 2011140
30 września 2011141
31 grudnia 2011141
31 marca 2012141
30 czerwca 2012140
30 września 2012140
31 grudnia 2012135
31 marca 2013135
30 czerwca 2013132
30 września 2013131
31 grudnia 2013134
31 marca 2014136
30 czerwca 2014136
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie2719,9%
śląskie1611,8%
wielkopolskie1410,3%
dolnośląskie1410,3%
pomorskie128,8%
kujawsko-pomorskie128,8%
małopolskie107,4%
łódzkie64,4%
zachodniopomorskie42,9%
warmińsko-mazurskie42,9%
świętokrzyskie42,9%
opolskie42,9%
lubelskie42,9%
podkarpackie32,2%
podlaskie10,7%
lubuskie10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,0% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (39,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5339,0%
indywidualna działalność gospodarcza5339,0%
spółki cywilne1712,5%
spółki jawne42,9%
spółki komandytowe32,2%
spółki akcyjne21,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych21,5%
spółdzielnie21,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (67,6% podmiotów), własność zagraniczna (19,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9267,6%
własność zagraniczna2719,9%
własność prywatna krajowa pozostała96,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej32,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (66,2% podmiotów) i od 50 do 249 (16,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9066,2%
od 50 do 249 zatrudnionych2216,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2014,7%
powyżej 250 zatrudnionych42,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z)910 164 010,07339 312 444,851 856 361 351,8064 073 272,837,018,93,562,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NKT CABLES WARSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (564,6 mln zł), COROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (480,0 mln zł) oraz CELINA BITNER ZAKŁADY KABLOWE BITNER (156,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NKT CABLES WARSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 917 000,0034 919 000,26564 573 000,009 183 000,003,326,31,687,6
COROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 345 936,1071 281 947,16479 996 011,5334 682 414,2824,748,77,249,2
CELINA BITNER ZAKŁADY KABLOWE BITNER127 218 174,4578 119 321,82156 915 403,0015 238 801,3212,019,59,738,6
KS LOGISTIK GMBH POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA34 849 000,006 616 000,00126 665 000,261 232 000,003,518,61,081,0
ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH - ELTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 722 292,6120 520 737,29123 041 395,781 127 726,901,75,50,969,7
PATELEC-ELPENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 097 601,189 983 545,7282 660 217,31-5 205 896,01-13,7-52,1-6,373,8
PLATI POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 405 716,0616 330 898,7475 282 664,59-3 337 836,84-6,8-20,4-4,467,0
Grupa Kapitałowa TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA74 129 019,7064 563 847,5774 164 631,613 899 291,445,36,05,312,9
TECHNOKABEL SPÓŁKA AKCYJNA70 863 112,1562 059 876,1068 229 737,993 501 559,304,95,65,112,4
CABLEX-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 656 092,268 898 324,9446 233 126,732 803 487,9913,631,56,156,9
ELEKTRA WŁODZIMIERZ NYC WITOLD NYC SPÓŁKA JAWNA27 067 633,0415 250 965,6141 220 264,334 182 822,1115,527,410,243,7
MANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 480 317,439 363 000,7233 426 358,06-903 169,35-3,9-9,7-2,760,1
MOLEX KNUTSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIERDZIALNOŚCIĄ16 637 235,646 962 909,5232 851 871,89910 460,545,513,12,858,2
VOLEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)11 903 899,60-994 081,8525 266 301,49657 904,555,5-66,22,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.