Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję elektronicznego sprzętu audio i wideo do użytku domowego, w pojazdach samochodowych, do systemów nagłaśniających i wzmocnienia instrumentów muzycznych.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję magnetowidów i podobnego sprzętu nagrywającego,
 • produkcję odbiorników telewizyjnych,
 • produkcję monitorów i ekranów telewizyjnych,
 • produkcję urządzeń do nagrywania i kopiowania dźwięku,
 • produkcję aparatury stereofonicznej,
 • produkcję odbiorników radiowych,
 • produkcję aparatury nagłaśniającej,
 • produkcję kamer wideo użytku domowego,
 • produkcję szaf grających,
 • produkcję wzmacniaczy do instrumentów muzycznych i systemów nagłaśniających,
 • produkcję mikrofonów,
 • produkcję odtwarzaczy CD i DVD,
 • produkcję sprzętu do karaoke,
 • produkcję słuchawek (np. radiowych, stereofonicznych, komputerowych),
 • produkcję konsoli do gier video.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,
 • produkcji urządzeń peryferyjnych i monitorów komputerowych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,
 • produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji pagerów, sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji urządzeń do zdalnego sterowania (drogą radiową i podczerwienią), sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji urządzeń studyjnych, takich jak: sprzęt do reprodukcji, anteny nadawcze, przekaźnikowe i odbiorcze, profesjonalne kamery wideo, sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji kamer cyfrowych sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 548 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009504
31 marca 2010504
30 czerwca 2010493
30 września 2010508
31 grudnia 2010517
31 marca 2011518
30 czerwca 2011511
30 września 2011519
31 grudnia 2011511
31 marca 2012512
30 czerwca 2012531
30 września 2012525
31 grudnia 2012523
31 marca 2013519
30 czerwca 2013514
30 września 2013522
31 grudnia 2013532
31 marca 2014542
30 czerwca 2014548
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,0% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie15929,0%
śląskie6912,6%
małopolskie6111,1%
pomorskie498,9%
wielkopolskie478,6%
dolnośląskie437,8%
łódzkie305,5%
zachodniopomorskie183,3%
lubuskie142,6%
kujawsko-pomorskie122,2%
opolskie101,8%
lubelskie101,8%
podlaskie91,6%
podkarpackie61,1%
świętokrzyskie61,1%
warmińsko-mazurskie50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32659,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11020,1%
spółki cywilne9116,6%
spółki akcyjne101,8%
spółki jawne71,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
spółdzielnie10,2%
spółki komandytowe10,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,8% podmiotów), własność zagraniczna (6,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych45983,8%
własność zagraniczna356,4%
własność prywatna krajowa pozostała244,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej91,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,7% podmiotów) i od 10 do 49 (4,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych50892,7%
od 10 do 49 zatrudnionych254,6%
powyżej 250 zatrudnionych91,6%
od 50 do 249 zatrudnionych61,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,9 mld zł), LG ELECTRONICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,5 mld zł) oraz SHARP MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 571 153 619,00771 750 297,005 904 419 592,4867 214 400,004,38,71,150,9
LG ELECTRONICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 624 651 722,86338 577 196,305 494 681 544,89-2 289 071,47-0,1-0,7-0,079,2
SHARP MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 151 513 300,00162 322 900,004 221 702 000,0024 500 100,122,115,10,685,9
TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)837 993 919,35210 587 723,323 481 895 146,0952 425 004,276,324,91,574,9
JABIL CIRCUIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)455 849 200,37229 433 400,001 188 666 000,0094 325 200,0020,741,17,949,7
HUMAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ319 377 250,00204 172,16857 586 220,0046 297 031,0014,51 000,05,499,9
LG DISPLAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ942 355 300,00585 111 900,30386 036 400,0040 010 100,004,36,810,437,9
DONGSEO DISPLAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ205 571 490,7853 207 652,95233 126 975,81-7 839 177,21-3,8-14,7-3,474,1
POLAND TOKAI OKAYA MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 136 329,0130 680 916,36157 095 203,917 543 045,465,824,64,876,2
VICTORY TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 324 293,7026 692 432,38104 385 818,306 385 978,998,723,96,163,6
TELECOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 532 631,203 420 765,8852 507 363,861 379 434,548,940,32,678,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.