Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych, takich jak komputery dużej mocy (mainframe), komputery biurkowe (desktopy), laptopy i serwery komputerowe oraz produkcję komputerowego sprzętu peryferyjnego, takiego jak urządzenia pamięci, urządzenia wejścia/wyjścia (drukarki, monitory, klawiatury). Istnieją następujące typy komputerów: analogowe, cyfrowe lub hybrydowe.

Komputery cyfrowe, najbardziej popularne, spełniają następujące funkcje:

 1. przechowują programy użytkowe lub programy i dane niezbędne do jego realizacji;
 2. mogą być dowolnie programowane zgodnie z wymaganiami użytkownika;
 3. wykonują obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika;
 4. wykonują, bez udziału człowieka, program użytkowy, który wymaga, aby komputer modyfikował swoje postępowanie na podstawie logicznych decyzji podejmowanych podczas uruchamiania przetwarzania.

Komputery analogowe mogą realizować symulację modeli matematycznych, zawierają co najmniej analogowe sterowanie i elementy oprogramowania.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję komputerów biurkowych (desktopów),
 • produkcję laptopów,
 • produkcję komputerów dużej mocy (mainframe),
 • produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych),
 • produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu "flash" i pozostałych urządzeń pamięci,
 • produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),
 • produkcję drukarek,
 • produkcję monitorów komputerowych,
 • produkcję klawiatur,
 • produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball),
 • produkcję specjalistycznych terminali komputerowych,
 • produkcję serwerów komputerowych,
 • produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego,
 • produkcję czytników kart inteligentnych,
 • produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
 • produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo),
 • produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS), które działają na zasadach innych niż mechaniczne,
 • produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,
 • produkcji elementów elektronicznych i zespołów elektronicznych stosowanych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.11.Z i 26.12.Z,
 • produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.12.Z,
 • produkcji komunikacyjnych modemów i sprzętu transmisyjnego, cyfrowych przełączników telekomunikacyjnych, urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. pomosty, routery, przejścia), sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, takich jak odtwarzacze CD i DVD, sklasyfikowanej w 26.40.Z,
 • produkcji monitorów, ekranów telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.40.Z,
 • produkcji konsol do gier wideo, sklasyfikowanej w 26.40.Z,
 • produkcji niezapisanych optycznych i magnetycznych nośników informacji do stosowania z komputerami lub innymi urządzeniami, sklasyfikowanej w 26.80.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 608 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 394
31 marca 20101 479
30 czerwca 20101 535
30 września 20101 580
31 grudnia 20101 643
31 marca 20111 632
30 czerwca 20111 651
30 września 20111 640
31 grudnia 20111 630
31 marca 20121 648
30 czerwca 20121 679
30 września 20121 675
31 grudnia 20121 676
31 marca 20131 654
30 czerwca 20131 653
30 września 20131 649
31 grudnia 20131 649
31 marca 20141 630
30 czerwca 20141 608
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,3% ogółu), śląskie (14,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie43927,3%
śląskie22914,2%
wielkopolskie16210,1%
małopolskie1589,8%
dolnośląskie1207,5%
łódzkie1127,0%
pomorskie976,0%
kujawsko-pomorskie593,7%
zachodniopomorskie523,2%
lubelskie523,2%
podlaskie271,7%
podkarpackie271,7%
świętokrzyskie231,4%
warmińsko-mazurskie211,3%
lubuskie161,0%
opolskie140,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (65,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 04565,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32520,2%
spółki cywilne17911,1%
spółki jawne251,6%
spółki akcyjne211,3%
spółki komandytowe80,5%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 42888,8%
własność prywatna krajowa pozostała684,2%
własność zagraniczna593,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,8% podmiotów) i od 10 do 49 (4,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 52494,8%
od 10 do 49 zatrudnionych644,0%
od 50 do 249 zatrudnionych171,1%
powyżej 250 zatrudnionych30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)2 313 366 208,071 272 981 025,522 029 608 365,4527 358 636,441,22,21,445,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (462,6 mln zł), PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (459,6 mln zł) oraz SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (381,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA248 183 434,6730 481 712,95462 643 733,524 626 389,781,915,21,087,7
PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA238 238 626,6429 412 346,31459 628 933,183 422 305,691,411,60,787,7
SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ338 740 388,60158 846 982,20381 315 110,40-10 926 603,36-3,2-6,9-2,953,1
FUNAI ELECTRIC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)201 304 399,6066 122 910,53234 036 542,06-66 339 628,22-33,0-100,3-28,467,2
DELL PRODUCTS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)723 708 600,33622 916 700,00191 395 500,0020 886 400,002,93,410,913,9
CYFROWY POLSAT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 818 000,004 154 000,00153 389 000,00213 000,060,35,10,194,1
HAWE TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ344 917 287,34170 496 299,6797 220 989,2436 779 680,5510,721,637,850,6
BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA (*)36 887 448,3316 712 058,3694 881 511,40-2 769 262,85-7,5-16,6-2,954,7
MSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 500 268,61-1 385 749,7683 828 910,18-518 835,37-2,037,4-0,6100,0
Grupa Kapitałowa WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA104 385 616,8383 941 013,8478 067 745,5624 328 166,6123,329,031,219,6
WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA104 457 523,1082 656 711,4678 053 844,9328 113 864,5726,934,036,020,9
TELDAT SPÓŁKA JAWNA KRUSZYŃSKI & CICHOCKI68 742 751,6149 991 101,4577 698 478,8318 748 453,0727,337,524,127,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA61 135 000,1642 231 000,0064 297 000,002 829 000,004,66,74,430,9
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA60 372 000,0043 907 000,0058 830 000,00-1 533 999,87-2,5-3,5-2,627,3
SILTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 493 760,3913 050 770,5048 879 985,86738 546,392,45,71,558,6
MLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 562 949,537 402 237,4424 364 111,051 309 573,303,817,75,478,6
EUROVEGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 300 320,843 426 347,4623 298 463,05-1 327 682,30-6,2-38,8-5,783,9
UNICARD SPÓŁKA AKCYJNA9 879 297,495 673 471,6419 874 470,08209 157,902,13,71,142,6
EASY TOUCH SPÓŁKA AKCYJNA2 442 586,83-402 160,732 912 516,98353 669,0514,5-87,912,1100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.