Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję półprzewodników i pozostałych elementów elektronicznych, takich jak:

 • kondensatory elektroniczne,
 • rezystory elektroniczne,
 • mikroprocesory,
 • lampy elektronowe,
 • złączki elektroniczne,
 • puste płytki obwodów drukowanych,
 • układy scalone (analogowe, cyfrowe, hybrydowe),
 • diody, tranzystory i podobne elementy,
 • induktory elektroniczne (np. dławiki, cewki, transformatory),
 • kryształy elektroniczne i zestawy kryształów,
 • solenoidy, przełączniki, przetworniki dla zastosowań elektronicznych,
 • kostki lub płytki do półprzewodników
 • wyroby gotowe lub półwyroby,
 • elementy monitorów (plazmowych, polimerowych, ciekłokrystalicznych (LCD)),
 • diody elektroluminescencyjne (LED),
 • kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanego w 18.12.Z,
 • produkcji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanej w 26.30.Z,
 • produkcji monitorów komputerowych i telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z, 26.40.Z,
 • produkcji lamp rentgenowskich i podobnych urządzeń radiacyjnych, sklasyfikowanej w 26.60.Z,
 • produkcji instrumentów i sprzętu optycznego, sklasyfikowanej w 26.70.Z,
 • produkcji podobnych urządzeń do zastosowań elektrycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 27,
 • produkcji stateczników, sklasyfikowanej w 27.11.Z,
 • produkcji przekaźników elektrycznych, sklasyfikowanej w 27.12.Z,
 • produkcji sprzętu instalacyjnego, sklasyfikowanej w 27.33.Z,
 • produkcji urządzeń/sprzętu kompletnego, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie klasyfikującej dane urządzenie/sprzęt kompletny.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 794 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009552
31 marca 2010595
30 czerwca 2010617
30 września 2010644
31 grudnia 2010669
31 marca 2011689
30 czerwca 2011694
30 września 2011702
31 grudnia 2011706
31 marca 2012716
30 czerwca 2012729
30 września 2012736
31 grudnia 2012741
31 marca 2013748
30 czerwca 2013757
30 września 2013773
31 grudnia 2013779
31 marca 2014786
30 czerwca 2014794
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,3% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie22528,3%
śląskie9612,1%
małopolskie8210,3%
dolnośląskie8010,1%
wielkopolskie637,9%
pomorskie556,9%
kujawsko-pomorskie435,4%
łódzkie354,4%
lubelskie222,8%
opolskie182,3%
lubuskie182,3%
zachodniopomorskie172,1%
podkarpackie162,0%
podlaskie101,3%
warmińsko-mazurskie81,0%
świętokrzyskie60,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (53,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza42653,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25532,1%
spółki cywilne556,9%
spółki akcyjne232,9%
spółki komandytowe131,6%
spółki jawne111,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,8%
spółki komandytowo-akcyjne40,5%
stowarzyszenia10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,6% podmiotów), własność zagraniczna (7,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych61677,6%
własność zagraniczna627,8%
własność prywatna krajowa pozostała577,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych222,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej192,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
pozostałe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,0% podmiotów) i od 10 do 49 (8,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych69187,0%
od 10 do 49 zatrudnionych688,6%
od 50 do 249 zatrudnionych202,5%
powyżej 250 zatrudnionych151,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)7 214 199 326,072 025 703 556,8812 880 305 954,51112 194 284,801,65,50,971,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TPV DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,4 mld zł), Grupa Kapitałowa TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (3,7 mld zł) oraz TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (3,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TPV DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 368 156 526,06122 925 550,855 355 238 360,68-17 316 872,92-1,3-14,1-0,391,0
Grupa Kapitałowa TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA3 444 317 000,001 164 117 000,003 707 235 000,2792 759 000,002,78,02,566,2
TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA3 528 963 055,821 353 180 436,593 465 971 006,1393 229 530,982,66,92,761,7
HEESUNG ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ784 510 617,4721 777 510,811 395 480 573,2013 452 610,701,761,81,097,2
TCL OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ427 321 568,00154 577 600,00865 576 139,50-8 332 861,00-2,0-5,4-1,063,8
LG INNOTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 253 354,23-1 265 216,01399 224 119,35-9 324 217,41-5,5737,0-2,3100,0
PAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ124 273 000,0066 011 000,00349 053 000,0016 755 000,2413,525,44,846,9
JABIL ASSEMBLY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)220 386 900,3080 638 700,00223 305 500,00-6 943 600,00-3,2-8,6-3,163,4
Grupa Kapitałowa LACROIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)103 155 059,1150 923 670,00185 320 295,2612 232 172,1111,924,06,650,6
LACROIX ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)92 160 594,7642 968 671,53185 320 295,2610 484 169,0711,424,45,753,4
DONG YANG ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 189 457,5812 829 312,00174 070 312,7811 588 606,627,790,36,791,5
TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS SPÓŁKA AKCYJNA85 037 552,0431 460 015,00142 152 150,1312 040 921,8814,238,38,563,0
Grupa Kapitałowa RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA78 000 000,1553 116 000,0089 198 000,00-7 148 000,00-9,2-13,5-8,031,9
TECHNO-SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA38 775 782,9116 171 861,1376 308 155,821 228 236,323,27,61,658,3
RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA69 505 000,0049 517 000,0070 959 000,30-9 743 000,00-14,0-19,7-13,728,8
ZPUE KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA23 668 598,37-298 045,7238 207 216,192 216 628,459,4-743,75,8100,0
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" SPÓŁKA AKCYJNA20 874 852,0913 821 643,0536 417 301,69526 117,272,53,81,433,8
POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA13 092 690,288 231 888,3021 030 479,68749 671,915,79,13,637,1
ZAKŁADY ELEKTRONOWE "LAMINA" SPÓŁKA AKCYJNA27 680 316,3415 853 044,6820 694 537,59768 507,492,84,93,742,7
REMONTOWA MARINE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 509 384,52-2 648 771,9117 529 449,70-4 455 333,24-177,6168,2-25,4100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.