Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
  • wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 22 761 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200922 406
31 marca 201022 222
30 czerwca 201022 335
30 września 201022 551
31 grudnia 201022 539
31 marca 201122 547
30 czerwca 201122 364
30 września 201122 394
31 grudnia 201121 958
31 marca 201221 769
30 czerwca 201222 052
30 września 201222 090
31 grudnia 201221 860
31 marca 201321 818
30 czerwca 201321 989
30 września 201322 376
31 grudnia 201322 103
31 marca 201422 343
30 czerwca 201422 761
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (15,8% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,7% ogółu).

pomorskie3 59015,8%
śląskie2 87212,6%
wielkopolskie2 65911,7%
mazowieckie2 1199,3%
zachodniopomorskie1 6217,1%
dolnośląskie1 5606,9%
małopolskie1 4206,2%
kujawsko-pomorskie1 2365,4%
łódzkie1 0434,6%
podkarpackie9644,2%
świętokrzyskie7753,4%
warmińsko-mazurskie7463,3%
lubelskie7143,1%
opolskie6662,9%
lubuskie4411,9%
podlaskie3351,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,3% podmiotów), spółki cywilne (4,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza20 79291,3%
spółki cywilne1 0894,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7013,1%
spółki jawne1100,5%
spółki komandytowe410,2%
spółki akcyjne120,1%
spółdzielnie80,0%
spółki komandytowo-akcyjne60,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,2% podmiotów), własność zagraniczna (0,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych22 36198,2%
własność zagraniczna1450,6%
własność prywatna krajowa pozostała1310,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych450,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej160,1%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,0% podmiotów) i od 10 do 49 (3,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21 84596,0%
od 10 do 49 zatrudnionych7783,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1290,6%
powyżej 250 zatrudnionych90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)1 737 021 964,23724 869 017,442 188 271 244,47128 960 421,137,417,85,958,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (258,6 mln zł), RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA (152,2 mln zł) oraz FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (147,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)177 017 306,3317 615 606,74258 632 575,267 934 142,714,545,03,190,1
RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA66 138 799,7032 713 737,06152 162 955,404 976 266,217,515,23,350,5
FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 469 562,8246 219 388,51147 244 626,7310 450 018,7413,522,67,140,3
KORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 138 288,5938 859 720,45132 043 876,502 247 172,872,65,81,754,4
PROMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 708 435,2011 330 787,75125 616 904,371 891 135,681,616,71,590,4
Grupa Kapitałowa KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 993 467,2422 897 668,76123 151 907,193 895 817,004,817,03,272,1
STARION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 041 330,571 295 729,3999 486 454,186 161 146,8012,1475,56,297,5
MBL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 229 103,479 778 475,8896 407 803,071 101 332,301,311,31,188,7
MUEHLHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 695 533,3934 489 768,0280 034 794,166 966 751,5714,920,28,726,1
KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 569 059,0220 056 699,8174 023 129,041 654 848,052,58,32,269,4
PRIM SPÓŁKA AKCYJNA41 652 370,2612 013 384,4158 883 750,23-4 485 542,99-10,8-37,3-7,671,2
INSTYTUT MECHANIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 272 768,3725 928 994,6858 359 162,4877 866,820,20,30,146,3
SHAPERS' POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 884 255,4211 183 723,5151 690 043,90795 936,931,27,11,583,5
VACAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 848 954,8813 145 369,1248 510 307,31448 590,911,43,40,960,0
JACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 736 238,1823 929 411,4348 304 595,293 078 355,918,412,96,434,9
VOSSLOH COGIFER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 251 033,3454 363 998,4544 758 394,964 764 229,587,58,810,614,1
UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 898 321,3841 785 299,8542 930 558,592 809 724,835,26,76,522,5
LUCCHINI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 409 000,0064 450 000,0041 123 000,11-8 783 000,00-8,9-13,6-21,434,5
BODYCOTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 449 000,00-13 964 000,0035 537 000,234 599 000,0015,1-32,912,9100,0
JARMEX PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JASKÓLSKI JAROSŁAW9 657 957,942 622 308,8932 650 332,012 038 234,7721,177,76,272,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.