Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję metalowych drzwi, okien i ich ram, okiennic, żaluzji, bram,
  • produkcję metalowych ścianek działowych mocowanych do podłogi.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 446 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 291
31 marca 20103 316
30 czerwca 20103 398
30 września 20103 479
31 grudnia 20103 439
31 marca 20113 466
30 czerwca 20113 523
30 września 20113 492
31 grudnia 20113 391
31 marca 20123 337
30 czerwca 20123 418
30 września 20123 423
31 grudnia 20123 353
31 marca 20133 308
30 czerwca 20133 391
30 września 20133 401
31 grudnia 20133 351
31 marca 20143 340
30 czerwca 20143 446
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,6% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie53615,6%
śląskie46613,5%
wielkopolskie35610,3%
małopolskie3269,5%
łódzkie2617,6%
dolnośląskie2447,1%
zachodniopomorskie1975,7%
podkarpackie1755,1%
pomorskie1594,6%
lubelskie1374,0%
kujawsko-pomorskie1333,9%
świętokrzyskie1103,2%
podlaskie1083,1%
lubuskie852,5%
warmińsko-mazurskie772,2%
opolskie762,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,7% podmiotów), spółki cywilne (11,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 54173,7%
spółki cywilne39811,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością39611,5%
spółki jawne702,0%
spółki komandytowe200,6%
spółki akcyjne150,4%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 23693,9%
własność prywatna krajowa pozostała832,4%
własność zagraniczna561,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,7% podmiotów) i od 10 do 49 (8,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 12690,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2748,0%
od 50 do 249 zatrudnionych401,2%
powyżej 250 zatrudnionych60,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)1 221 027 539,56741 817 983,621 629 984 845,41114 306 864,139,415,47,039,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA (408,2 mln zł), SIEGENIA - AUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (282,8 mln zł) oraz MFO SPÓŁKA AKCYJNA (122,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA329 900 000,00195 454 000,00408 178 000,0044 096 000,2313,422,610,840,8
SIEGENIA - AUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 917 872,2717 270 745,84282 846 723,244 848 568,066,028,11,778,7
MFO SPÓŁKA AKCYJNA39 788 229,7815 405 931,47122 847 234,614 143 189,7310,426,93,461,3
PORTOS RENATA, TOMASZ SZUKALSCY SPÓŁKA JAWNA73 009 436,0166 596 959,7789 883 988,4822 240 328,5830,533,424,78,8
ISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 374 054,7914 714 908,4867 661 188,36-1 728 775,26-3,9-11,8-2,666,8
ZAKŁAD PRODUKCYJNY "BOHAMET" HENRYK BOGUSZ, JAROSŁAW HALAREWICZ SPÓŁKA JAWNA64 146 852,8753 690 645,3066 543 451,472 804 248,604,45,24,216,3
KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 572 852,4120 743 041,7563 202 869,443 198 404,719,315,45,140,0
KOMANDOR SPÓŁKA AKCYJNA125 999 600,58120 117 680,8356 744 400,34632 064,090,50,51,14,7
CAPEK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 435 450,7047 392 531,0251 823 780,1813 257 351,8721,928,025,621,6
OPAL RYSZARD SZULC, WACŁAW OLEJNICZAK SPÓŁKA JAWNA32 305 825,7311 998 756,9451 219 667,261 310 495,664,110,92,662,9
STALPRODUKT-ZAMOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 619 769,6614 775 277,4549 369 090,731 669 912,957,411,33,434,7
AL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)19 860 740,937 298 535,1741 823 559,81-443 029,73-2,2-6,1-1,163,3
GERDA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 103 133,9653 711 008,8840 507 339,398 196 438,0811,215,320,226,5
METALPLAST KARO ZŁOTÓW SPÓŁKA AKCYJNA57 684 000,3046 316 000,0038 428 000,002 369 000,004,15,16,219,7
WITNICA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 911 427,165 164 843,3435 604 699,41250 430,481,64,90,767,5
NOVOFERM DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 800 575,92-6 578 856,7927 016 663,70710 990,373,1-10,82,6100,0
HYDROSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 925 536,346 483 230,4625 970 073,1974 155,400,31,10,370,4
GERDA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 708 322,3217 216 190,3025 608 865,87-1 367 987,92-6,0-8,0-5,324,2
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 981 765,0014 434 182,0024 578 624,001 950 141,218,913,57,934,3
LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 003 335,891 916 791,2122 046 700,641 266 383,1312,766,15,780,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.