Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 155 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009108
31 marca 2010106
30 czerwca 2010111
30 września 2010113
31 grudnia 2010118
31 marca 2011117
30 czerwca 2011121
30 września 2011125
31 grudnia 2011128
31 marca 2012130
30 czerwca 2012133
30 września 2012137
31 grudnia 2012136
31 marca 2013138
30 czerwca 2013135
30 września 2013144
31 grudnia 2013150
31 marca 2014152
30 czerwca 2014155
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (26,5% ogółu), mazowieckie (20,0% ogółu) oraz małopolskie (8,4% ogółu).

śląskie4126,5%
mazowieckie3120,0%
małopolskie138,4%
wielkopolskie127,7%
dolnośląskie127,7%
łódzkie85,2%
podkarpackie85,2%
świętokrzyskie63,9%
zachodniopomorskie63,9%
kujawsko-pomorskie53,2%
lubuskie42,6%
warmińsko-mazurskie31,9%
opolskie21,3%
pomorskie21,3%
lubelskie21,3%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (54,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (26,5% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8554,8%
indywidualna działalność gospodarcza4126,5%
spółki akcyjne106,5%
spółki komandytowe74,5%
spółki cywilne53,2%
spółki komandytowo-akcyjne42,6%
spółki jawne21,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (61,3% podmiotów), własność zagraniczna (20,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9561,3%
własność zagraniczna3220,6%
własność prywatna krajowa pozostała127,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych53,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej42,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej31,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (74,8% podmiotów) i od 10 do 49 (12,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11674,8%
od 10 do 49 zatrudnionych2012,9%
powyżej 250 zatrudnionych138,4%
od 50 do 249 zatrudnionych63,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)24 953 482 518,0514 834 107 041,3821 723 171 604,42-224 912 966,61-0,9-1,5-1,040,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (13,4 mld zł), ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (13,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 748 570 000,0012 287 950 000,0013 425 447 000,30213 706 000,001,31,71,626,6
ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 140 420 000,1811 900 587 000,0013 187 898 000,00241 901 000,001,52,01,826,3
Grupa Kapitałowa CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 333 272 000,00746 060 000,232 261 235 000,00-156 440 000,00-4,7-21,0-6,977,6
CELSA "HUTA OSTROWIEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 270 882 000,30758 411 000,002 165 012 000,00-155 128 000,00-4,7-20,5-7,276,8
Grupa Kapitałowa CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 519 782 000,00706 708 000,002 059 436 000,29-105 581 000,00-7,0-14,9-5,153,5
CMC ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 520 816 000,00705 328 000,002 037 173 000,00-111 525 999,84-7,3-15,8-5,553,6
ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 513 648 627,36660 806 915,561 256 360 611,65-225 269 263,76-14,9-34,1-17,956,3
Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ848 078 590,00171 063 640,28955 720 360,00-10 871 880,00-1,3-6,4-1,179,8
ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ861 736 870,00173 059 920,00946 154 230,34-10 310 060,00-1,2-6,0-1,179,9
Grupa Kapitałowa HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA330 466 003,70202 730 285,15490 382 635,9444 322 623,9713,421,99,038,7
HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA311 156 832,57191 146 899,03463 704 931,2242 751 597,9513,722,49,238,6
FERROSTAL ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ326 331 400,00135 204 800,00430 094 500,25-43 849 100,00-13,4-32,4-10,258,6
HSW-HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA328 125 000,00211 543 000,00353 301 000,0012 590 000,173,86,03,635,5
EUROBLACHA SPÓŁKA AKCYJNA65 747 359,9311 156 965,99298 289 991,542 771 690,554,224,80,983,0
HUTA BANKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ285 002 948,51185 386 654,66272 787 283,488 791 316,203,14,73,235,0
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD WALCOWNICZY "PROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA60 227 609,6026 048 907,54140 818 132,37-10 125 470,18-16,8-38,9-7,256,8
ZAKŁAD WALCOWNICZY "PROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA50 826 132,1526 048 907,09117 200 127,23-9 473 357,30-18,6-36,4-8,148,8
BGH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 766 904,35134 100 428,1073 773 137,52-2 023 673,72-1,4-1,5-2,78,0
TRACK TEC KOLTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 418 755,4560 126 951,5760 698 191,429 526 662,5313,715,815,713,4
HUTA ŁAZISKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ27 240 963,70-331 023 376,1741 537 807,3317 345 056,8563,7-5,241,8100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.